reklama

Domácnost bez katastrof

Nic dramatického samozřejmě nikomu nepřejeme, ale domácnost je dobré chránit nejen před zloději. Je opravdu hodně událostí, mnohdy zcela nečekaných, které dokážou nadělat velké škody a jimž se tváří v tvář ocitáme doslova s holýma rukama. Pokud nám někdo nepomůže, třeba systém OASiS…

Domácnost bez katastrof

Asi každý má zkušenost s prasklou nebo vypadlou hadicí pračky či myčky a následným vyplavením bytu. Méně z nás – naštěstí – ví, co dokáže požár. Stejně fatální ovšem může být i nemožnost přivolat rychlou pomoc, pokud jsme po úrazu v domácnosti nemohoucí či dlouhodobě upoutáni na lůžko: i v těchto případech jde totiž o život.

Všestranně užitečné doplňky

Podobných situací ohrožujících majetek nebo dokonce životy jsou desítky. Nastanou-li, může být velkým pomocníkem EZS systém doplněný patřičnými detektory či zapnutými funkcemi, některé aplikační prvky systému OASiS z Jablotronu totiž bezdrátově řadu výše zmíněných událostí zvládnou. A to velice snadno - pouhým doplněním těchto komponent do základního systému EZS, řešícího dosud jen problematiku ochrany před vloupáním.

Zaplavení vodou

Zaplavení vodou
Zaplavení vodou

Záplavový detektor LD-81 reaguje na vodu na svých elektrodách, aktivuje vysílač JA-81M a ten jeho stav přenáší bezdrátově na přijímače řady JA-80 OASiS.

Chceme-li hlídat zaplavení nějakého prostoru vodou, nebo třeba sledujeme dosažení úrovně vodní hladiny v nádrži, můžeme využít záplavový detektor LD-81. Ten je připojený k univerzálnímu vysílači JA-81M. Protože je napájen jeho prostřednictvím, ke své činnosti nepotřebuje jiný zdroj energie. Při propojení elektrod zaplavením vodou je vyslán signál aktivace, signál zklidnění je vyslán, pokud propojení elektrod zmizí. Stav LD-81 se dostane rádiově k jakémukoliv přijímači bezdrátového signálu řady OASiS, takže majitel je informován a může dát pokyn k centrálnímu uzavření hlavního uzávěru vody a vypnutí přívodu elektrické energie.

Požár a únik plynu

Požár a únik plynu
Požár a únik plynu
Požár a únik plynu
Požár a únik plynu

Požární detektor JA-80S reaguje na viditelné zplodiny z hoření a zvýšení teploty v místnosti. A ještě splňuje podmínky nové vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb!

Detektor JA-80G hlásí přítomnost hořlavého plynu nebo páry. Vyhlásí požární poplach i sirénkou. Jeho poplachové relé dokáže ovládat elektrický ventil na přívodu plynu.

Oheň nebo dokonce výbuch plynu znamenají nejen obrovské finanční škody, ale také velké ohrožení života. Včasné varování před nimi a automatické uzavření přívodu plynu ještě při nízké koncentraci je přitom velice snadno řešitelné požárními detektory. Známý systém OASiS stačí totiž doplnit bezdrátovými detektory kouře (JA-80S) s optickou a teplotní detekcí požáru a detektorem úniku hořlavého plynu (JA-80G), přičemž oba se dodávají i v autonomní variantě.

Pomoc v nouzi

Pomoc v nouzi
Pomoc v nouzi

Přivolání pomoci v nouzi – tlačítko RC-87 je určeno zejména pro přivolání pomoci, na dálku aktivuje tísňový poplach. Je na baterie a nosí se jako hodinky nebo jako přívěsek na krk.

Naši blízcí by měli mít možnost si snadno přivolat zdravotní či jinou pomoc. Jenže mobilní telefon nemusí být zrovna po ruce. Zdravotní komplikace přicházejí zpravidla nečekaně. Řešením je staršímu osaměle žijícímu člověku nabídnout bezdrátové tlačítko RC-87k které existuje jako hodinky, nebo přívěšek na krk. Stisk tlačítka přivolá člena rodiny nebo ošetřovatele. Ústředna EZS OASiS má také volitelnou funkci nazvanou Přivolání pomoci (Social alarm), která aktivuje tísňový poplach, pokud žádný z detektorů v odjištěném systému neaktivuje nějaký pohyb po dobu několika hodin.

Kritické teploty prostředí

Kritické teploty prostředí
Kritické teploty prostředí

Hlídání teploty – termostaty TP-83 a TP-82 bezdrátově hlásí ústředně EZS překročení nastavených kritických teplot. Zároveň plní svou základní úlohu – řídí topení podle nastavení.

V neposlední řadě může být užitečné hlídat kriticky nízké či vysoké teploty prostředí: třeba květiny před zmrznutím a server před přehřátím. Pomoc je opět snadná - jako teplotní detektory hlásící ústředně EZS překročení kritických teplot mohou sloužit bezdrátové termostaty OASiS TP-82 a TP-83. Nijak to přitom neomezí jejich základní funkci regulace vytápění.

Pro více informací o těchto zajímavých výrobcích se můžete obracet na pracovníky Jablotronu nebo jeho obchodních zastoupení, případně na www.jablotron.cz.

Publikováno: 27. 12. 2010, Autor: Jiří Jan a Jablotron (text), Jablotron (foto) Leoš Kučera (foto) , Profil autora: Redakce