reklama

Vánoční stromky posloužily ještě jednou: k výrobě elektřiny a tepla

Celkem 50 tun dřevní štěpky pocházející ze zpracovaných vánočních stromků spálila v prvních lednových týdnech elektrárna v Hodoníně. Ročně zde vyrobí spalováním a spoluspalování biomasy okolo 200 milionů kWh elektřiny.

Vánoční stromky posloužily ještě jednou: k výrobě elektřiny a tepla

Na povánočních ulicích se často naskýtá smutný pohled na odložené stromky, které splnily své poslání a jako dekorace k rodinné pohodě na přelomu roku už dosloužily. Přesto nebo právě proto vznikla před lety další zajímavá tradice – využití této cenné suroviny k následnému zpracování na dřevní štěpku a její přeměnu v elektřinu a teplo. Symboly Vánoc tak ještě jednou poslouží lidem.

Spalovny, teplárny a elektrárny po celé republice čekají právě na první lednové dny po svátku Tří králů a zajímavým zdrojem biomasy živí své pece. Patří k nim i největší producent využívající biomasu v rámci Skupiny ČEZ - elektrárna v jihomoravském Hodoníně. V prvních lednových týdnech se tady podařilo od dodavatelů nashromáždit 50 tun dřevní štěpky pocházející z vánočních stromků. Z pohledu získávání dalších zdrojů biomasy jde o jeden z vítaných příspěvků, který pomáhá udržovat stav operativních zásob v nestabilním zimním období.

Skupina ČEZ v domácích elektrárnách spalováním a spoluspalováním biomasy každoročně vyprodukuje více než 300 milionů kWh elektřiny, což znamená pokrytí spotřeby zhruba 90 tisíc domácností. Nejvýznamnější položkou v celkově spálené biomase zůstávají rostlinné materiály (dřevní hmota).

V rámci Skupiny ČEZ patří elektrárna v Hodoníně společně s Energetickým centrem Jindřichův Hradec ke zdrojům, kde k produkci elektřiny a tepla dochází spalováním čisté biomasy. Před rokem zahájil 4. blok hodonínské elektrárny model provozu, kdy je jako palivo používána právě výhradně čistá biomasa. Události předcházelo mj. dokončení projektu úprav fluidního kotle FK2 v hodnotě 120 milionů korun nebo spalovací zkoušky biopaliva na bázi fritovacího oleje, slunečnicového šrotu a drcených kukuřičných vřeten. Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, když z celkově ročně vyrobených 800 000 GJ tepla dodá 120 000 GJ do slovenského města Holíč.

Více o spalování biomasy v rámci Skupiny ČEZ najdete na www.cez.cz

Publikováno: 29. 1. 2011, Autor: Čez (tisková zpráva), Profil autora: Redakce