reklama

Deset let bez úrazu ve výrobním závodě Rigips na sádrokarton

Výrobní závod Rigips na sádrokarton v Horních Počaplech u Mělníka zaznamenal velice významný milník na své cestě k zaměřenému cíli - „0 úrazů“, a to 10 let, tedy 3 652 dnů bez úrazu. Koncem roku 2010 byl závod Rigips přijat do Saint-Gobain Klubu milionářů za milion bez úrazu odpracovaných hodin.

Deset let bez úrazu ve výrobním závodě Rigips na sádrokarton

Tento úspěch zařadil český výrobní závod do úzkého kruhu podniků skupiny Saint-Gobain s nejlepšími výkony v oblasti bezpečnosti práce ve světovém měřítku. Závody jsou pak vzorem ostatním výrobním podnikům, protože ukazují, že cíl 0 pracovních úrazů je splnitelný.

Tento obdivuhodný úspěch je výsledkem mnohaleté soustředěné práce všech pracovníků, pro které se bezpečnost stala prioritou a součástí každodenního uvažování při všem, co v rámci své práce činí. A patří jim za to poděkování.

Deset let bez úrazu ve výrobním závodě Rigips na sádrokarton
Deset let bez úrazu ve výrobním závodě Rigips na sádrokarton

Získání oprávnění používat logo Saint-Gobain Klubu milionářů není jen za prostý počet odpracovaných bezpečných hodin, ale je spojen i s dvacetikrokovým auditem v oblasti bezpečnosti práce a řízení životního prostředí. Pokud v závodě dojde k úrazu, je z klubu vyřazen. Teprve až po opětovném splnění kritérií může být podnik znovu přijat.

Vývoj kultury bezpečnosti práce začíná vyžadováním dodržování pravidel členy vedení, pokračuje přes vlastní sebekázeň pracovníků a respekt k nastaveným pravidlům a vrcholí zájmem každého člena společnosti na bezpečnosti celé skupiny (jednotlivce, kolegů a pracovníků externích firem). Vysoká úroveň a vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce v závodě na sádrokarton jsou především zásluhou neustálého zlepšování a zaměřování pozornosti na bezpečnostní rizika všech zaměstnanců závodu.

Více na www.rigips.cz

Publikováno: 8. 2. 2011, Autor: Rigips (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce