reklama

Bezpečnostní dveře nejen projektantům

24.5. 2011 se uskutečnil seminář pro odbornou veřejnost. Byl zaměřen na problematiku zabezpečení městské a občanské bytové výstavby. Mezi hlavní témata patřila celková regenerace a rekonstrukce starých či starších bytových domů a lokalit ve městech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na zabezpečení přístupu do objektů a zvláště do jednotlivých bytů v rámci neustále hrozící a bohužel zvyšující se kriminality kolem nás.

Bezpečnostní dveře nejen projektantům

Seminář měl jako zásadní bod „prevenci kriminality v rámci normy ČSN 14-383“, která se právě touto problematikou zvyšující se kriminality v městských částech a centrech zabývá. Společnost SHERLOCK považuje tento seminář nejen za seznámení projektantů, developerů, investorů, zaměstnanců státní správy a referentů stavebních společností s portfoliem a nabídkou produktů, ale také jako začátek "tažení" proti kriminálním živlům, kteří otravují a obtěžují život všem občanům, a zároveň i jako osvětovou kampaň pro laickou a odbornou veřejnost!

Seminář zabezpečení bytů
Seminář zabezpečení bytů

V dnešní době, kdy bojujeme s masivním přílivem laciných dovozových výrobků hlavně z Asie, které ani zdaleka nesplňují nároky a předepsané technické normy na úroveň zabezpečení, považujeme za svou povinnost informovat spoluobčany, širokou i odbornou veřejnost o možných následcích pořízení právě těchto nekvalitních výrobků - pouze pro jejich nízkou cenu!

Nejen že parametry, použité materiály a technologie výroby u těchto produktů neodpovídají dokonce ani obyčejným výrobkům, které nejsou v kategorii "bezpečnostní", ale dokonce mnohdy vykazují ještě nižší kvalitu a horší parametry.

Investoři, stavební společnosti nebo developeři v dnešní době nemusí vědět o všech novinkách či možnostech a nabídce. V rámci ekonomické stránky projektu mohou zakalkulovat právě tyto „necertifikované“, nekvalitní výrobky jen pro jejich "výhodnou" pořizovací cenu. Netuší však, že tím naopak snižují hodnotu vznikající lokality, nevytváří pro ni žádnou přidanou hodnotu a navíc zvyšují riziko páchání trestné činnosti v důsledku větších a snadnějších šancí pro zloděje.

Společnost SHERLOCK proto vypracovala podrobnou marketingovou a osvětovou strategii právě na pomoc všem investorům, zainteresovaným osobám a společnostem v rámci „odborné veřejnosti“, které se podílejí na vzniku developerských projektů nebo na rekonstrukcích a přestavbách soukromých či veřejných objektů městské bytové a komerční zástavby.

Právě pro tyto společnosti máme nástroje, které jim pomohou zvýšit ekonomický potenciál takových projektů, zvednou míru atraktivity a lokality se tím pádem stanou žádoucími jak pro koncové uživatele, tak pro komerční sféru!

Společnosti, které budou takové projekty a lokality vytvářet, ať už v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby, budou žádanými na trhu, neboť jejich spolupráce a součinnost na prevenci kriminality bude mít zásadní dopad na zlepšování životního prostředí, klidných a bezpečných lokalit pro zdravou společenskou a sociální sféru.

Celou problematiku vám rádi vysvětlíme a nastavíme individuální postup a nástroje pro vaše projekty - stačí nás kontaktovat. www.sherlock.cz.

Publikováno: 11. 6. 2011, Autor: SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce