reklama

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?

Chytlavá. A nejen pro hasiče. Ve dnech 3.– 4. listopadu 2011 proběhl v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem již výroční pátý ročník konference Dřevostavby v praxi, kterou organizovala divize Rigips. Na akci přijelo přibližně 270 odborníků z projekčních a realizačních firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb.

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?

Ve dvou odborných blocích s nosným tématem požární problematiky dřevostaveb přednášeli mluvčí z odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR, Profesní komory požární ochrany, Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava - Fakulty stavebního a bezpečnostního inženýrství, a také zkušení odborníci s mnohaletou praxí ze soukromých institucí. Diskuze, kterou toto téma rozvířilo, byla zajímavá určitě nejen pro dřevostavbaře, ale i pro hasiče.

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?
Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?

Na dvoudenní konferenci bylo prezentováno 26 odborných přednášek: řada z nich na další technická a stavební témata. Z 27 partnerských společností byli po celou dobu akce k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.Konference byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body.

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?
Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?

O přestávkách se posluchači i přednášející mohli pobavit a otestovat své dovednosti a schopnosti v „požárních seminářích“ s hasiči-herci z divadla Minor nebo ochutnat speciální Hasicí ležák. Organizátoři akce se snažili připravit zázemí a vytvořit přátelskou atmosféru pro otevření diskuze k přínosným nebo i kontroverzním tématům, která se netýkala pouze požární problematiky.

Na konferenci také proběhl slavnostní křest nové knihy Dřevěné konstrukce, příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Publikaci přeložil Ing. Bohumil Koželouh, CSc. a vydalo Informační centrum ČKAIT. Kniha je aktuální a praktickou sbírkou příkladů a učebnicí, která ukazuje vstup do nové koncepce dimenzování a nové možnosti, které norma dřevostavbařům poskytuje.

Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?
Jaká byla konference Dřevostavby v praxi?

Každý účastník konference si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů.CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Lucie Valterová, lucie.valterova@saint-gobain.com.

Publikováno: 28. 11. 2011, Autor: Rigips (tisková zpráva), Profil autora: Redakce