reklama

Glynwed zveřejnil praktické online kalkulátory

Společnost GLYNWED s.r.o. připravila a zdarma zveřejnila praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Ty mohou pomoci jak projektantům, tak také samotným kupujícím při návrhu a výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou. Dešťovou vodu lze následně vsakovat či ji dále využívat pro zahradu i domácnost a uspořit tak náklady na pitnou vodu. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem a navazují na aktuální požadavky zakotvené v novele vodního zákona, které ukládají povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou primárně vsakováním.

Glynwed zveřejnil praktické online kalkulátory

Kalkulátory lze najít a používat na webových stránkách společnosti:

 • Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010
 • Výpočet velikosti nádrže
 • Současná legislativa také postupně implementuje požadavky na hospodaření s dešťovými vodami při stavbě nových objektů i při rekonstrukcích stávajících a stále více preferuje decentrální odvodnění před klasickým odvodem srážkových vod do kanalizace. V současnosti podle novely Vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby. Během února také vyšla první norma ČSN 75 9010, která se věnuje problematice návrhu a výstavbě vsakovacích zařízení a v přípravě je také technická norma TNV 75 9011 obecně pro hospodaření s dešťovými vodami. Dimenzování vsakovacích zařízení je samostatnou kapitolou nové normy. Náš kalkulátor je připraven tak, že respektuje všechny její požadavky a výrazně tak pomůže projektantům při samotném navrhování těchto zařízení.

  Glynwed zveřejnil praktické online kalkulátory
  Glynwed zveřejnil praktické online kalkulátory

  Svoji roli při rozhodování o způsobu hospodaření s dešťovou vodou hraje samozřejmě také snaha uspořit náklady na pitnou vodu, jejíž cena stále stoupá. Z celkového množství pitné vody je jen malá část spotřebována skutečně na pití, vaření či umývání nádobí (v domácnostech je to méně než 10 l ze 110 l na osobu). Jednou z možností, jak snížit spotřebu pitné vody, je využití dešťové vody. Tu je možné používat nejen na splachování toalet, zavlažování zahrady, uklízení, ale i na praní prádla. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. V současnosti jsou pro své technické vlastnosti i snadnou manipulaci velice oblíbené plastové podzemní nádrže, které skvěle plní svoji funkci, pokud jsou správně navrženy. Důležitá je právě velikost, protože voda v příliš velké nádrži se nedostatečně obměňuje a může docházet k její zkáze a pořízení příliš malé nádrže je zase zbytečnou investicí, protože srážková voda je brzy vyčerpána a je nahrazena pitnou.

  Publikováno: 16. 3. 2012, Autor: Glynwed (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce