ATMOS - zplynování uhlí a dřeva

Všichni dobře víme, že při špatném spalování uhlí uniká do ovzduší velké množství nežádoucích látek, jako je oxid uhelnatý, oxid siřičitý, prach a další. Tyto látky pak reagují v atmosféře, vrací se na zem ve formě kyselých dešťů a "blátíčka" a neblaze ovlivňují život nás všech, především dětí. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nelze počítat se zákazem spalování uhlí, jak z čistě praktických důvodů, tak i jiných, je potřeba najít co nejpřijatelnější řešení.

ATMOS - zplynování uhlí a dřeva

Zplynování uhlí

Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí i dřevo při minimálním množství znečišťujících látek, a to s vysokou účinností 83 až 90 %. Oproti tomu klasické kotle disponují účinností pouze 65 – 80 %. Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu, na kterém dochází k tvorbě žhavé vrstvy a skrz níž procházejí všechny spalované plyny.

Zplynování uhlí
Zplynování uhlí
Zplynování uhlí
Zplynování uhlí

 • Praktické zapojení kotle ATMOS DC32S s Ladommatem 21, který se skládá z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky, kulovitých ventilů a teploměrů. Zapojení kotle, akumulační nádrže společně s Ladommatem je velmi jednoduché.
 • Demonstrační ukázka zapojení zplynovacího kotle ATMOS D31P s hořákem A45, které je tvořeno (zprava) zásobníkem na pelety, dopravníkem DA1500, kotlem s hořákem na pelety, Ladommatem a akumulační nádrží.
 • Vrstva funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do ovzduší. Ve zplynovacím roštu zároveň dochází ke smíchání vyvinutých plynů s přivedeným sekundárním vzduchem, plyny pak vyhoří jako plamen ve spodní spalovací komoře. To vše za podpory odtahového ventilátoru, který zároveň zabraňuje úniku kouře do prostoru kotelny při přikládání paliva. Díky vysoké teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré regulovatelnosti výkonu - na rozdíl od klasických kotlů - vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.

  Zplynování uhlí
  Zplynování uhlí
  Zplynování uhlí
  Zplynování uhlí

 • Zapojení kotle ATMOS DC25 společně se dvěma akumulačními nádržemi a termoregulačním ventilem.
 • Ukázka zapojení zplynovacího kotle ATMOS DC100 společně s tlakovou expanzní nádobou, Ladommatem 21, který svou konstrukcí nahrazuje zapojení z jednotlivých dílů, a akumulační nádrží.
 • Kotel samotný je vyroben jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 - 8 mm, v přikládací komoře 6 mm. Je tvořen dvěma komorami nad sebou, kdy vrchní komora slouží jako zásobník paliva a spodní jako spalovací komora s popelníkem. Kotle spalují uhlí o zrnitosti ořech 1 nebo kostka, které je běžně k dispozici. Firma ATMOS nabízí tyto kotle v provedení hnědé uhlí a dřevo (CxxS) a v provedení černé uhlí a dřevo (ACxxS).

  Zplynování uhlí
  Zplynování uhlí

  Shrneme-li to: velký zásobník paliva, vysoká účinnost, ekologicky šetrné spalování, bezprašné vybírání popela (odtahový ventilátor), chladicí smyčka proti přetopení, automatické vypnutí kotle po dohoření paliva, malé rozměry, nízká hmotnost a vysoká kvalita. To je to, co činí tyto kotle jedinečnými.

  Více informací najdete na www.atmos.cz.

  Autor: Atmos (text a foto)

  Související k tématu