reklama

15. jubilejní veletrh Střechy Praha

Veletrh Střechy Praha oslaví v únoru patnáct let úspěšné existence. Stal se postupně nejprestižnější akcí v oboru střech a skutečným svátkem všech střechařů. 15. jubilejní ročník veletrhu Střechy Praha bude 6. až 9. února 2013 spolu s výstavou Solar Praha zahajovat nadcházející stavební sezonu.

15. jubilejní veletrh Střechy Praha

Proč veletrh navštívit, proč vystavovat?

Veletrh Střechy Praha je v tomto oboru oprávněně vnímán jako nejvýznamnější a největší akce v České republice a stal se synonymem práce pokrývačů, klempířů, tesařů a především firem nabízejících materiály, bez nichž by se realizační firmy neobešly. Veletrhu se tradičně účastní hlavní výrobci a dodavatelé střešních materiálů a vysoké procento odborných návštěvníků. Jednoznačnou devízou a tím, co veletrh odlišuje od ostatních, je jasná 14 let trvající specializace akce a ustálené základní body nomenklatury, které zahrnují střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní okna a světlíky a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce střech.

Proč veletrh navštívit, proč vystavovat?
Proč veletrh navštívit, proč vystavovat?

Místo konání

Předchozí ročník znamenal pro veletrh velký přelom v dosavadní historii, kdy se nově místem konání stal areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Změna místa konání pozvedla úroveň celého veletrhu a i návštěvnost byla výborná. Jubilejní ročník Střechy Praha se bude tedy podruhé konat na výstavišti v Praze Letňanech a poprvé se bude moci využít i nová moderní hala, která nedávno přibyla ke stávajícím dvěma výstavním halám.

Záštity, významní partneři

Záštity veletrhu udělily významné instituce a organizace jako jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČVUT Praha fakulta stavební, VUT Brno fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Dále úzce spolupracují Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Asociace výrobců minerální izolace, Československá společnost pro sluneční energii nebo Česká fotovoltaická asociace.

Noví partneři

V rámci 15. ročníku byla navázána nová spolupráce s Centrem stavebního inženýrství a.s. a Svazem zkušeben pro výstavbu. Jejich představitelé budou garanty části odborného přednáškového programu, který se bude věnovat novinkám v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, energetické certifikaci budov dle novely zákona č. 406 /2000 Sb. o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2000 Sb., životností a účinností fotovoltaiky při uplatnění na střešních konstrukcích nebo progresivními tepelně izolačními materiály.

Další odborné semináře

Společnost A.W.A.L. připravuje v rámci veletrhu další ročník prestižní konference Izolace. Zazní řada dalších atraktivních témat jako jsou novinky v legislativě, novinky v tepelně izolačních materiálech, nezbytné požadavky pro bezproblémové zabudování výrobků do stavby, chyby vznikající při prvopočátku v návrzích střech, v projekční přípravě, včetně příkladů z praxe. Velký prostor bude dán „dřevu“ v moderních střešních konstrukcích. Kvalitní program bude připraven i k výstavě Solar Praha včetně Fóra pro starosty „Energie a obec“.

Fasády

Střecha je často označována za pátou fasádu domu. Střechy a fasády tvoří tedy obalový plášť budov a z toho plyne jejich společný úkol – ochránit dům před nepříznivými vlivy počasí a okolního prostředí. Fasáda je tedy se střechou nejdůležitější součástí stavby a zároveň důležitým estetickým prvkem a vizitkou domu. Proto se veletrh Střechy Praha bude věnovat materiálovému řešení střech i obvodových konstrukcí, nebudou chybět odborné semináře na téma fasády.

Poradenská centra

Po loňské úspěšné premiéře budou k dispozici opět služby Stavebního poradenského centra Střechy Praha. Toto centrum zaštiťuje organizace ČKAIT, Fakulta stavební ČVUT Praha a Fakulta stavební VUT Brno. Chybět nebudou i další bezplatná poradenská centra provozovaná nezávislými organizacemi.

Souběžně probíhající výstavy

Souběžně probíhající výstavyVeletrh Střechy Praha od jeho 6. ročníku doprovází specializovaná výstava na stále aktuální téma Solar Praha, která zahrnuje oblast úspor energií a obnovitelných zdrojů. Připravuje se její již 9. ročník, který bude zpestřen připravovaným Fórem pro starosty a ostatní zástupce měst a obcí. Řešit se budou mimo jiné možnosti úspor energií ve veřejných budovách, včetně prezentací již realizovaných úspěšných projektů ve vybraných městech a obcích.

Nová loga a web

K 15. jubileu si veletrh Střechy Praha nadělil nové logo a s tím souvisí i celková modernizace, zpřehlednění a zjednodušení struktury webových stránek veletrhu. Nové logo současně získala i specializovaná výstava Solar Praha.

Přihláškové materiály a další informace jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz

Publikováno: 11. 9. 2012, Autor: Střechy Praha s.r.o. (text a foto), Dagmar (foto), Profil autora: Redakce