reklama

Instalace domácího kina od A do Z ... I. díl

Milujete hudbu nebo filmy a toužíte po domácím kině? Aby bylo kvalitně nainstalováno a dalo se s ním žít v obývacím pokoji, chce to optimálně vyřešit rozmístění nábytku a techniky. Máme pro vás tipy, vycházející z osobní zkušenosti autora článku.

Instalace domácího kina od A do Z ... I. díl

Spotřební elektronikou, zvláště pak komponenty domácího kina a jejich instalací v poslechovém prostoru se profesionálně i soukromě zabývám už pěknou řádku let. Proto jsem se velice těšil na okamžik, až se s rodinou přestěhuji do nového bytu, kde bych si kompletní instalaci domácího kina zrealizoval podle svých představ tak říkajíc od A do Z.

Základním požadavkem bylo provést jednotlivé úpravy akustiky a instalaci domácího kina co možná nejméně nápadně (přece jen se v první řadě jedná o obytnou místnost pro celou rodinu), ale zároveň tak, aby pokud možno nebyly učiněny žádné kompromisy snižující výslednou kvalitu zvuku a obrazu.

Krok první – dispoziční řešení

První, co si musíte před započetím všech úprav ujasnit je, kde bude v místnosti umístěna sedací souprava, kde budete mít televizi, kam dáte reprosoustavy, kam umístíte jednotlivé komponenty audio/video řetězce, kudy povedete kabely a v mém případě i kde bude umístěn videoprojektor a projekční plátno.

Tuto proceduru je opravdu potřeba promyslet důkladně a nic nezanedbat, neboť z výsledných informací se pak vychází například při úpravě rozvodu elektrické sítě (zásuvky se posunou do míst, kde budou jednotlivé komponenty spotřební elektroniky), skryté instalaci propojovací kabeláže, montáže držáků na zadní reprosoustavy a na plazmovou TV a samozřejmě i při návrhu úpravy akustiky.

Protože se jedná o obývací pokoj s kuchyňským koutem (celkem 35 m2), bude část prostoru (cca 7 m2) vyčleněna pro kuchyňskou linku a zabudované kuchyňské spotřebiče. Přesné vyčlenění prostoru je také velice důležité pro volbu vhodné podlahové krytiny. V kuchyňském koutě bude použita dlažba, kdežto ve zbytku obývacího pokoje masivní prkna ze štípaného bambusu. Úpravu akustiky je tedy vhodné začít právě podlahou.

Krok druhý – odhlučnění podlahy

Kdo si někdy přečetl nějaký článek týkající se problematiky podlahových krytin ví, že pod dnes velmi populární plovoucí podlahu je doporučeno položit tlumící vrstvu proti tzv. kročejovému hluku. Existuje poměrně velký výběr materiálů s rozdílnou účinností, nicméně základní fyzikální vlastnosti mají všechny společné. Utlumují zvuk pocházející z chůze (proto kročejový hluk), zvyšují neprůzvučnost směrem dolů k sousedovi až o několik dB a ve většině případech slouží i jako tepelná izolace.

Pod masivní bambusová prkna se však takový materiál položit nedá, neboť se k betonové podlaze upevňují celoplošným lepením. Naštěstí se však našlo částečné řešení. Existuje totiž druh lepidla, které se po zaschnutí chová jako středně tvrdá guma, která kročejový hluk vyvolaný chůzí po podlaze částečně ztlumí. Je však třeba říci, že jeho účinnost je oproti běžně používaným materiálům proti kročejovému hluku (zvláště proti měkké dřevotřísce – tzv. hobře) výrazně menší.

Krok třetí – návštěva odborníka

Poté, co byla položena (přilepena) podlaha a dokončena kuchyňská linka, byla domluvena konzultační návštěva v centru akustických služeb Soning Praha a.s., kde jsem předložil svůj konkrétní požadavek na úpravu akustiky obytné místnosti. Soning Praha a.s. je ryze česká firma, která má s prostorovou akustikou mnohaleté zkušenosti a patří v oboru k naprosté špičce. Za vše hovoří například jejich realizace úpravy akustiky Sazka Arény, režijních místností Českého Rozhlasu a České televize nebo přednáškových sálů vysoké školy ekonomické. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl z hlediska zvuku (a samozřejmě i vzhledu) docílit opravdu nadstandardních výsledků, byla jako první krok realizována návštěva spojená s prvotním měřením akustiky ještě prázdné obytné místnosti.

Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka

Akustická měření byla prováděna s pomocí zvukoměru a s použitím různých zdrojů zvuku – výstřel ze startovací pistole, šum vyzařovaný všesměrovým reproduktorem a doplňkově i šum vyzařovaný běžnou domácí sloupovou reprosoustavou. Normy sice doporučují používat především kalibrovaný všesměrový reproduktor, avšak občas se provádí orientační měření i s jinými zdroji zvuku, neboť je vhodné mít pro srovnání k dispozici výsledky měření jednoho prostoru s použitím různých zdrojů. Kromě doby dozvuku byla měřena i neprůzvučnost železobetonové stěny se sousedním bytem

Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka
Krok třetí – návštěva odborníka

Při reprodukci domácího kina bych chtěl nejen aby to celkově dobře hrálo, ale abych také co nejméně rušil sousedy. Měření odhalilo poměrně velkou dobu dozvuku (1,5 – 2 s), ale na druhou stranu i skutečnost, že stavbaři, alespoň co se týká stěny se sousedním bytem s rezervou dodrželi normu.

Naměřena totiž byla hodnota vážené stavební neprůzvučnosti (útlumu) 56 dB přičemž ČSN hovoří o minimální hodnotě 52 dB.

Původně zamýšlená sádrokartonová předstěna pro snížení průzvučnosti stěny by tedy byla zbytečná. Aby mohla být dosažena dobu dozvuku v místnosti na hodnotu pouhých 0,3 – 0,4 s, navíc vyrovnaně v celém frekvenčním pásmu, bylo společností Soning Praha a.s. navrženo jako první krok upravit nejdříve zadní stěnu akusticky pohltivým materiálem Sonit, konkrétně typem P30 (plná deska). Zvukové odrazy od zadní stěny totiž zpravidla bývají nejrušivější.

Použitý materiál Sonit (mimochodem český patent) je čištěný tříděný křemičitý písek pojený epoxidovým kompozitem lisovaný do tvaru obkladových desek. Díky značné průvzdušnosti tohoto velmi porézního materiálu je v drobných kanálcích účinně tlumena akustická energie nejen na vyšších, ale i na středních a částečně i nižších kmitočtech. Mimoto je Sonit ekologický, zdravotně nezávadný, nehořlavý, dá se snadno čistit a může se i libovolně barevně tónovat. Instalace se provádí prvotním upevněním nosné kovové konstrukce, do které se desky jednoduše nasunují.

Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem

Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stěny krok za krokem – obrazem

Prostor za deskami lze jako v tomto případě využít ke skrytému vedení signálových a napájecích kabelů. Po obložení zadní stěny a po doplnění obývací místnosti nábytkem (sedací souprava, skříně, koberec atd.) se uskutečnilo druhé měření, které zjistilo dobu dozvuku 0,5 s a to až na drobnou výjimku na nízkých frekvencích v celém měřeném frekvenčním pásmu. Tuto naměřenou hodnotu už lze označit za dobrou, nicméně pro velmi kvalitní poslech by potřebovala ještě o 0,1 – 0,2 s snížit. Bylo tedy rozhodnuto upravit strop akustickými podhledovými deskami Sonit SP5 a Sonit SP5 Z, které se o požadovaný útlum postarají.

Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem

Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem
Akustická úprava stropu krok za krokem – obrazem

Ty se liší v případě SP5 Z pouze nátěrem z vnitřní strany, deska pak slouží kromě určitého útlumu na nejvyšších frekvencích i jako odrazný panel pro střední frekvence navíc s pohltivým účinkem i v oblasti nízkých frekvencí. Jejich přesně vypočítané poskládání s deskami SP5 střídavě do příčných řad pak zajistí optimální útlum na středních a vysokých frekvencích (tato pásma pak nejsou přetlumena) a zároveň způsobí dostatečný útlum na nízkých frekvencích.

Zajímavé je, že při montáži stropního obkladu nebylo téměř nutné hýbat s umístěným nábytkem, neboť důmyslně vymyšlená kovová nosná konstrukce vyžaduje pouze minimum vrtání pro speciální hmoždinky. Během jeden a půl dne byl stropní obklad po celém stropě namontován a mohlo dojít ke konečnému posouzení akustiky. Doba dozvuku se v celém frekvenčním pásmu pohybovala mezi 0,3 – 0,4 s, což už je téměř na úrovni režijní zvukové místnosti. Cíle tedy bylo úspěšně dosaženo.

V dalších dílech si povíme o výběru a instalaci jednotlivých propojovacích kabelů, Blu-ray přehrávače, videoprojektoru, projekčního plátna, plazmové TV, reprosoustav a dalších komponentech AV řetězce.

Připraveno ve spolupráci s:SONINGKRAUTWIRESONYPANASONICEPSON

Publikováno: 3. 11. 2012, Autor: Martin César (text a foto), Profil autora: Redakce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.