reklama

SOLODOOR bere na zkušenou mladé truhláře

Společnost SOLODOOR, přední domácí výrobce interiérových dveří a zárubní, navázala spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Sušice. V jejím rámci se budoucí truhláři dostanou již v průběhu studia do „ostrého“ provozu ve výrobě dveří a zárubní a získají tak své první praktické zkušenosti. Již v tomto školním roce tak do SOLODOOR přijde na zkušenou zhruba 8 mladých truhlářů.

SOLODOOR bere na zkušenou mladé truhláře

Cílem praxí je poskytnout vybraným žákům reálné zkušenosti z výroby již v průběhu jejich studia, a díky tomu zkrátit jejich adaptační proces po nástupu do prvního zaměstnání. Studenti 3. ročníku oboru truhlář budou do SOLODOOR docházet v rámci praktického vyučování po celý školní rok, každý sudý týden bude na určeném pracovišti ve výrobě přítomen jeden žák. Dohled nad žáky provádí odborný instruktor, jehož hlavním úkolem je seznámit žáky s technologickými pracovními postupy na vybraných pracovištích ve výrobě dveří a zárubní a zajistit procvičování jednotlivých témat odborného výcviku podle učební osnovy pro 3. ročník učebního oboru truhlář.

Pro školu i pro SOLODOOR jde o vzájemně výhodné partnerství. Škola může svým studentům nabídnout atraktivní možnost obohacení teoretického studia. SOLODOOR zase získává potenciální kvalitní zaměstnance pro budoucnost.

Organizací učňovských praxí ale spojenectví SOLODOOR se SOŠ a SOU Sušice zdaleka nekončí. Během školního roku zahrne řadu dalších aktivit. Již koncem října se SOLODOOR účastnila Dne otevřených dveří SOŠ a SOU Sušice, který byl určen především žákům posledních ročníků základních škol. Právě nábor žáků již na základních školách je podle zástupce ředitele pro praktické vyučování SOŠ a SOU Sušice Ing. Jiřího Houtke jedním z klíčových předpokladů pro to, aby se obor truhlář mohl dále rozvíjet.

A další podobné akce proběhnu v listopadu a v lednu. Pro příští školní rok zvažují SOLODOOR a SOŠ rozšířit spolupráci i na další učební a maturitní obory, jejichž studenti by mohli v SOLODOOR absolvovat nejen odborný výcvik, ale například i letní brigády. V úvahu přitom připadá i opačná varianta spolupráce, tedy další vzdělávání zaměstnanců SOLODOOR z výroby dveří a zárubní ve školních lavicích SOŠ a SOU Sušice.

Publikováno: 27. 11. 2012, Autor: Solodoor (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce