reklama

I sádrokarton unese velké věci

Zatímco cihlová stěna, všechny druhy tvárnic a dokonce i dřevěné obložení stěn umožňují, aby se na ně zavěšovaly a jinak upevňovaly nejrůznější předměty, desky ze sádrokartonu nepůsobí příliš důvěryhodně a mnohý domácí kutil se montáži jakýchkoli hmotnějších těles na tento podklad raději vyhne.

Vrtat se dá do čehokoliv, a pokud si vyberete tu správnou hmoždinku, zavěsíte vše, co potřebujete (Zdroj: Pavel Zeman)

Spolehlivého upevnění i těžších předmětů na sádrokarton lze docílit mnoha způsoby. V místech, kde je sádrokarton připevněn na nosné konstrukci, bývá někdy možné „strefit se“ do těchto nosných prvků. Podle toho, zda jde o dřevěný trámek nebo o kovový profil, se volí typ, délka a průměr vrutu či samořezného šroubu.

V místech, kde není pravděpodobné, že vrtákem o malém průměru takovouto konstrukci najdete, můžete využít několika druhů spolehlivých hmoždinek určených speciálně pro tento účel. Zatímco při práci s hmoždinkami v kompaktní zdi se nejprve vytvoří otvor příslušné hloubky a průměru, a pak se do hmoždinky šroubuje například očko se závitem, postup při montáži na sádrokarton se poněkud liší.

U většiny hmoždinek tohoto typu je totiž nutno, aby se při dotahování mohl šroub, který pak bude zatížen, o něco opřít. Proto se doporučuje přišroubovat na stěnu ze sádrokartonu nejprve vhodnou dřevěnou lištu (popřípadě pásek kovu), na němž bude těžší předmět upevněn.

Hmoždinky typu PD

Hmoždinky označené PD jsou určeny pro montáž nejrůznějších předmětů (poliček, obrazových rámů, garnýží, osvětlovacích těles a například i lišt pro elektroinstalace na sádrokartonové, sololitové a dřevotřískové desky, případně i na desky vláknocementové, pilinové i další deskové materiály). Při utahování šroubu se hmoždinka rozevírá a pevně se spojuje s deskou; jejímu pootočení při dotahování zabraňují výstupky na jejím obvodu.

Princip hmoždinky je jednoduchý, při šroubování se rozevírá
Princip hmoždinky je jednoduchý, při šroubování se rozevírá (Zdroj: Pavel Zeman)

Názorně je upevňování předmětů na sádrokartonovou stěnu vidět na následujících kresbách: zadní plocha zavěšovaného předmětu (například skřínky určené k montáži na stěnu) je nutno předem provrtat tak, aby měly otvory stejné rozteče jako otvory v sádrokartonové příčce. Ve dřevě budou vyvrtány otvory menší, odpovídající průměru samořezného vrutu, který bude pro upevnění použit.

Ovšem v sádrokartonu je třeba vyvrtat otvory odpovídající vnějšímu průměru „těla“ hmoždinky. Hmoždinky typu PD se vyrábějí ve třech průměrech: 8, 10 a 12 mm. Jsou určeny pro montáž do sádrokartonových desek o tloušťkách 6 až 9 mm, popřípadě i do překližky a dřevotřísky. Jejich nosnost udává následující tabulka; uváděná zatížení jsou v kN (kilonewtonech); 1 kN odpovídá přibližně 102 kg.

Výpočtová zatížení v kN

Typ a průměr hmoždinky PD 8 PD 10 PD 12
Sádrokarton 9,5 mm 0,10 0,10 0,10
Sádrokarton 12,5 mm 0,10 0,10 0,15
Sádrokarton 2 x 12,5 mm 0,15 0,15 0,15
Sádrokarton odolný vodě 12,5 mm 0,20 0,25 0,30
Překližka 0,15 0,40 0,80
Dřevotříska 16 mm 0,25 0,25 -

Na základě změřené tloušťky sádrokartonových desek a předpokládaného zatížení zvolíme typ a počet hmoždinek PD a jdeme je zakoupit. Protože se otvory do sádrokartonu vrtají ostrým vrtákem na kov, doporučujeme zároveň zakoupit příslušný vrták.

Kterou hmoždinku PD zvolit?

Typ Průměr vrtáku d0 [mm] Tloušťka desky dp [mm] Délka hmožd. l [mm] Průměr vrutu [mm]
PD 8 8 6 29 4
PD 10 10 7 28 5
PD 12 12 9 27 60

Pořadí dalších nutných „kroků“

Naměříme si, kde bude polička nebo věšák viset. Na stěně vyznačíme budoucí otvory. V případě značné zátěže volíme větší počet otvorů. Tyto otvory přeneseme na „záda“ skřínky například pomocí archu papíru. Ve skřínce vyvrtáme díry například o průměru 5 mm. Ve stěně vyvrtáme díry o průměru 10 mm. Vruty protáhneme všemi otvory ve dřevě a zašroubujeme.

Do vyvrtaného otvoru vybereme hmoždinku podle materiálu zdi
Do vyvrtaného otvoru vybereme hmoždinku podle materiálu zdi (Zdroj: Pavel Zeman)
Otvor ve zdi musí lícovat s dírou připevňovaného dílu
Otvor ve zdi musí lícovat s dírou připevňovaného dílu (Zdroj: Pavel Zeman)

Několik důležitých upozornění

Otvory v dřevěné zadní desce police musí přesně lícovat s otvory v sádrokartonu. Při vyměřování bude nutno použít vodováhu, aby skřínka či police nevisely šikmo. Otvor v sádrokartonu se musí vrtat ostrým vrtákem, aby materiál nebyl potrhán (otřepy). Vrtá se zásadně nižšími otáčkami a při vypnutém příklepu. Před vrtáním je nutno ověřit, zda je za sádrokartonem dostatečná dutina, aby se do mezistěny vešla celá hmoždinka.

Jestliže nemá zadní stěna skřínky, která má viset na stěně, dostatečnou tloušťku, je výhodné přivrtat na její boky zevnitř kovové úhelníčky a skřínku pak upevnit přes záda nebo půdu skřínky. Druhou část úhelníčku přivrtáme k sádrokartonové stěně.

Skříňky, které nemají pevná záda, musíme opatřit kovovým úhelníkem
Skříňky, které nemají pevná záda, musíme opatřit kovovým úhelníkem (Zdroj: Pavel Zeman)

Šroub dotahujeme s citem, aby sádrokarton nepopraskal.

Utahujeme s citem, aby sádrokarton nepopraskal
Utahujeme s citem, aby sádrokarton nepopraskal (Zdroj: Pavel Zeman)
Do sádrokartonu volíme speciální hmoždinky
Do sádrokartonu volíme speciální hmoždinky (Zdroj: Pavel Zeman)

S tou správnou hmoždinkou pak můžete připevnit na zeď skoro vše, co si zamanete.

Zdroj informací: fischer International s.r.o.

Publikováno: 4. 11. 2022, Autor: Karel Štech (text), Fischer, PePa (foto) , Profil autora: Redakce