reklama

Výměna vypínače snadno a rychle

Nejeden z nás stál s úvahou, jak vyměnit vypínač. Ať už šlo pouze o estetickou záležitost, nebo o nefunkční prvek, který výměnu nutně potřeboval. Hotovo budete mít za pár minut. Možná větší problém budete mít s tím, abyste si vybrali ten správný vypínač, protože na trhu je tak obrovské množství barev, tvarů i designu, že vám budou přecházet oči.

Výměna vypínače snadno a rychle (Zdroj: Depositphotos)

Výměna vypínače

Mějte na paměti, že pracovat s elektrickým obvodem i při banální výměně pokojového vypínače by měl pracovat odborník (dle zákona vyhláška 50).

 • Prvním krokem je vypnutí elektrického obvodu. Rozsvítíme světlo, u kterého chceme vypínač měnit. V pojistkové skříni naleznete příslušný jistič, který je označen nápisem vypínače osvětlení (v případě, že si nejste jisti konkrétním jističem, vyzkoušejte, který jistič ovládá daný okruh). Jistič pro osvětlení má 6 Ampér.
 • Odstranění původního vypínače – zasuňte mezi kryt a rámeček vhodný nástroj – plochý šroubovák, nůž apod. a kryt z boku uvolněte a odstraňte ho. Buďte opatrní, a to po celou dobu výměny vypínače.
Pojistky
Jakmile budete pracovat na výměně vypínače, nezapomeňte vypnout pojistky (Zdroj: Depositphotos)
 • Nyní můžete za pomoci vhodného šroubováku šroubky povolit a uvolnit tak vodiče a následně starý vypínač odstranit. K tomu je ještě nutné uvolnit dva šroubky, které drží rámeček, ten pak vysunout a odstranit. 
Povolení šroubků
Nejprve vyjměte ochranný kryt (Zdroj: Depositphotos)
 • Do vypínače vedou dva nebo tři vodiče, v případě jednopólového dva, u dvoupólového tři, u nových elektrických vedení to bývají tři až čtyři. Zapamatujte si, jak byly umístěné – nebo lépe – udělejte si fotku. České vypínače mají na přívodu označení P, takže sem připevníme přívodní drát (nemusí být nutně vždy černý, můžeme se setkat i s drátem hnědým).
Ukotvení vodiče
Při výměně vypínače povolte kontaktní šroubky, které drží vodiče (Zdroj: Depositphotos)
 • Pokud by byly konce vodičů poškozené – ohořelé, s poškozenou izolací a podobně, bude nutné je kleštěmi zkrátit a pomocí odizolovacích kleští vodiče upravit, a to v délce zhruba 10 mm.
 • Přichází na řadu nový vypínač – odstraňte z něj kryt, podobně jako jste ho sundávali ze starého vypínače – šroubovákem nebo jiným nástrojem zatlačte mezi rámeček a kryt vypínače, kryt následně sundejte.
 • Rámeček umístěte na stěnu tak, aby lícovaly otvory na šroubky, a po vyrovnání můžete zajišťovací šroubky utáhnout.
 • Povolte za pomocí šroubováku kontaktní šrouby natolik, aby pod ně bylo možné vtlačit vodič – ten tam pak pomoci rukou nebo kleští vložte a šrouby nyní utáhněte, aby byl vodič pevně uchycen – zároveň ale s opatrností, abyste tlakem nepoškodili vypínač. V dnešní době se již téměř se šroubovým typem vypínačů v moderním designu nesetkáme, zde šrouby nahradily plastové úchytky, do nichž se dráty zasunou a zkontaktují se s vodivou plochou. Tím nám odpadá práce s utahováním kontaktních šroubků.
Spojení
Zkontrolujte a dotáhněte všechny spoje (Zdroj: Depositphotos)
 • Nyní již můžete nasadit i nový kryt – výstupky na bocích musíte zacvaknout do otvorů v rámečku – z jedné strany je tedy nasaďte na sebe, na druhé straně bok zmáčkněte a nasaďte  do rámečku.
 • Nakonec můžete znovu zapnout jistič a vyzkoušet, zda vypínač funguje, jak má.
Zasazení
Nový vypínač po výměně nacvakněte zpátky na místo (Zdroj: Depositphotos)

Výměna včetně krabice

Postup, jak vyměnit vypínač včetně krabice, je trochu složitější. Postupujte stejně až do sundání celého vypínače a pokračujte následovně:

 • Ze zdi odstraňte celou krabičku – bude ji nejspíše třeba vysekat ze zdi, ale s opatrností, abyste příliš nepoškodili zeď okolo, i když je možné, že kvůli velikosti nové krabičky budete muset díru posléze zvětšit. Abyste se vyvarovali silného poškození zdi, stačí vám na vyjmutí staré krabičky obyčejný velký plochý šroubovák, kterým krabičku vysekáte ven.
 • Novou krabičku zkuste nasadit na otvor, abyste se přesvědčili, že dosedá přesně a nebude potřeba dalších zednických úprav.
 • Do otvoru vložte novou krabičku, vyražte naznačený otvor pro dráty v krabičce a protáhněte dráty skrze krabičku ven.
 • Vnejší okolí mezi krabičkou o otverem ve zdi zafixujte sádrou. Nezapomeňte, že krabička musí být zajištěna i zespodu.
 • Následně, jakmile sádra zatvrdne připevněte vypínač podle předchozího postupu.

Publikováno: 4. 5. 2020, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Lenka Tajbrová