reklama

Velká voda a spol.? Následky vyřeší jen správně nastavené pojištění

V České republice nejsou povodně a záplavy během celého roku ničím výjimečným. Živelní události se na našem území projevují stále častěji a čím dál více také v rychlé a nevyzpytatelné podobě. O to důležitější je vhodně nastavit majetkové pojištění. Přinášíme přehledné informace, jak správně přemýšlet, když dojde na pojištění domů, bytů, chat a jejich vybavení.

Velká voda a spol.? Následky vyřeší jen správně nastavené pojištění

Chraňte veškerý majetek

Mít pojištěnu svou nemovitost a domácnost by mělo být pro každého vlastníka naprostou samozřejmostí. Ne vždy tomu tak ale je. V České republice je sice pojištěna většina rodinných domů (téměř 90 %), podíl pojištěných domácností však dosahuje pouze 54 %. Jedním z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že lidé často považují pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti za dva různé názvy pro jeden produkt. To je přitom naprostý omyl. Pro plnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje na stavbu samotnou a její stavební součásti, naproti tomu pojištění domácnosti kryje případné škody pouze na zařízení a vybavení.

Povodeň není záplava

Velká voda může mít různé podoby. Pojišťovny ale většinou rozlišují rizika v podobě povodně a záplavy. Klienti České pojišťovny mají ve svých pojistných smlouvách rodinných domů i bytů zahrnuto jak riziko povodně, tak i záplavy, a to automaticky. Jinými slovy – z hlediska pojistné ochrany jde o jedno riziko. Povodní se přitom pro potřeby pojišťoven rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, z břehů nádrží anebo tyto břehy či hráze protrhla. Naopak za záplavu se považuje stav, kdy dojde k zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná věc, a to buď proudící vodou, například stékající ze strání, nebo stojící vodou či z jiných příčin, než z důvodu povodně.

Velká voda nemilosrdně ničí vše, co jí přijde do cesty
Velká voda nemilosrdně ničí vše, co jí přijde do cesty

Aktualizujte smlouvu

Poměrně hojně rozšířeným nešvarem je snaha snížit cenu majetkového pojištění na úkor pojistné ochrany. Jinými slovy – pojištění pak řeší jen některé okolnosti a naopak nekryje rizika, jako jsou třeba vandalizmus nebo vloupání.

Zapomíná se ve velké míře také na aktualizaci pojištění. Doporučujeme udělat si čas na znovu pohlédnutí pojistné smlouvy přibližně každé dva roky nebo vždy, když se změní hodnota majetku o více než 15 %. Nejčastějším momentem pro aktualizaci pojistné smlouvy jsou okamžiky, kdy dojde ke zhodnocení stavby nebo domácnosti. Zejména můžeme mluvit o přístavbách, při nichž je rozšířena zastavěná a případně i obytná plocha atp. V tom případě zcela jistě vzroste hodnota domu i jeho vybavení.

Důvodem k uzavření nové smlouvy je například i převod majetku – např. z otce na syna apod. Pojištění může být dobře funkční v případě, kdy se s ním průběžně pracuje. Zkrátka uzavřením smlouvy nic nekončí. Současné smlouvy jsou flexibilní a dají se v nich provádět změny.

Pojišťovny na místa škod vysílají ihned po škodě své mobilní techniky, kteří rozsah škod sepíší
Pojišťovny na místa škod vysílají ihned po škodě své mobilní techniky, kteří rozsah škod sepíší

Nepodceňujte pojistnou částku

Pro správné fungování majetkového pojištění je klíčové také nastavení pojistné částky – tedy hodnoty, na kterou jsou nemovitosti či domácnost pojištěny (a kterou by pojišťovna vyplatila v případě, že dojde k jejímu totálnímu zničení).Na webu České pojišťovny zájemci získají díky on-line kalkulačce pomocníka, který jim na základě zadaných parametrů stavby určí nejnižší možnou pojistnou částku a také její ideální variantu. Díky tomu, že nabízí také 5 variant pojištění a několik typů asistencí, je výběr pojištění skutečně pestrý. Pojistnou částku u pojištění domácnosti a jejího vybavení si klient volí podle svého uvážení.

Povodně a záplavy se netýkají jen samostatně stojících rodinných domů, ale také například i sídlištní zástavby
Povodně a záplavy se netýkají jen samostatně stojících rodinných domů, ale také například i sídlištní zástavby

Pozor na podpojištění

Pokud někdo záměrně sníží pojistnou částku s výhledem na snížení ceny pojištění, není to rozhodně moudré řešení. V případě pojistné události je součástí likvidačního procesu porovnání pojistné částky (PČ) a pojistné hodnotě (PH) nemovitosti. Jejich poměr stanovuje koeficient podpojištění. V případě podpojištění má pojišťovna podle pojistných podmínek právo adekvátně snížit pojistné plnění.

V praxi to například znamená, že v momentě, kdy dojde ke škodní události a klient očekává, že dostane úhradu vzniklé škody, může být zklamán – pojistné plnění se vypočítává z pojistné částky, která je uvedena ve smlouvě. Je-li tedy pojistná částka nižší než hodnota majetku, adekvátně tomu se vyplácí částka.

Příklad:Jestliže rodinný dům za 5 milionů má sjednanou pojistku jen na milion korun a například krupobití způsobí škody na střeše, omítce a oknech ve výši 100 tisíc korun, pak má pojištěný nárok pouze na plnění do výše 20 tisíc korun. Jistě není potřeba zvlášť zdůrazňovat situaci, kdy by došlo k úplnému zničení nemovitosti…

Velká voda si cestu razí rychle a neúprosně. Následky mohou jít u rodinných domů či chat do tisíců i milionů korun.
Velká voda si cestu razí rychle a neúprosně. Následky mohou jít u rodinných domů či chat do tisíců i milionů korun.

Nezapomínejte na asistenční služby

Majetková pojištění dnes ve většině případů nabízejí také užitečné asistenční služby, které dokáží podle svého rozsahu velmi dobře vypomoct v celé řadě situací – a to 24 hodin 7 dní v týdnu.Například Česká pojišťovna jako základ poskytuje non-stop pomoc řemeslníka v nouzi při řešení havarijních stavů jako jsou třeba zabouchnuté dveře.U vyšších variant asistencí je k dispozici také nadstandardní asistenční služba, díky které lze získat pomoc se stěhováním, náhradním ubytováním nebo s úklidem. Asistenční služba také zajistí a uhradí dopravu z nebo do nemocnice při úrazu či nemoci.

Publikováno: 18. 9. 2014, Autor: Česká pojišťovna (text a foto) , Profil autora: Redakce