reklama

Lovecká sezóna začala. Myslivci, zkontrolujte si doklady i pojištění!

S podzimním obdobím je neodmyslitelně spojená lovecká sezóna. Pořádají se hony a nejrůznější akce spojené s myslivostí. Dát si do pořádku zbraně a doklady, jako jsou například zbrojní pas či lovecký lístek, je samozřejmostí. Myslivci by však neměli zapomínat ani na pojištění. Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je ze zákona povinné a poskytuje myslivci ochranu v případě škod způsobených na zdraví a majetku. Účastnit se honu bez platného pojištění totiž může přijít velmi draho.

Lovecká sezóna začala. Myslivci, zkontrolujte si doklady i pojištění!

Škody způsobené zvířetem

V oblasti odpovědnosti zavedla novela občanského zákoníku do praxe mnoho momentů, které starý zákoník neznal. K významné změně došlo v odpovědnosti vlastníka zvířete, která se myslivců přímo dotýká. Dříve majitel zvířete odpovídal za škodu pouze tehdy, když ji prokazatelně zavinil - například neuvázal psa, ten utekl a způsobil dopravní nehodu. Dnes platí tzv. objektivní odpovědnost, tedy majitel je za škodu způsobenou zvířetem odpovědný vždy, a to bez ohledu na to, zda ji zavinil nebo ne. Tato změna se dotýká nejen chovatelů domácích mazlíčku, ale také právě myslivců, kteří jsou často majiteli velkých loveckých psů či dravců.

Škody způsobené zvířetem
Škody způsobené zvířetem

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti

Nový občanský zákoník zasáhl do výkonu práva myslivosti právě v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem. V případě, že zvíře způsobí škodu, ať již při výkonu práva myslivosti nebo mimo tento výkon, myslivec je za ni, jako vlastník zvířete, plně odpovědný. Bude tedy povinen nahradit veškerou vzniklou škodu. Nová legislativa se v oblasti myslivosti dotýká samozřejmě i likvidace škod na zdraví, ke kterým při provozování této činnosti může dojít. Naštěstí k nim dochází jen velmi zřídka. Nejčastějšími pojistnými událostmi, které pojišťovna v souvislosti s myslivci řeší, jsou postřelení cizího psa při lovu. Podobných případů řeší jen Česká pojišťovna desítky ročně. Při honech a lovech se totiž lovečtí psi pohybují přímo v místech, kde probíhá střelba a zásah psa tak není něčím neobvyklým. Bohužel většina zásahů bývá smrtelných. Pro myslivce, který nehodu způsobil, to potom může mít velmi nepříjemné finanční následky. Pořizovací cena loveckých psů se pohybuje minimálně okolo 20 tisíc korun - jedná se zpravidla o chovné psy s rodokmenem. Tito psi prochází velmi nákladným výcvikem a loveckými zkouškami, takže je v těchto případech běžné, že pojišťovny vyplácejí částky kolem 60 až 100 tisíc korun.

V souvislosti se zvířaty zavedl nový občanský zákoník ještě jednu podstatnou změnu, která má vliv na odpovědnost za škody a myslivců se bezesporu významně dotýká - živé zvíře již není považováno za věc. Dokud za věc považováno bylo, jeho hodnota byla posuzována jako u neživých věcí a při jeho léčení se tedy de facto zvažovala i určitá „totální škoda“. Vzhledem k tomu, že nová legislativa pohlíží na zvíře jako na živého tvora, náklady na jeho léčení mohou výrazně přesáhnout jeho hodnotu. Z praxe mohu uvést příklad, kdy jsme za těžce zraněného jezevčíka, kterého napadl jiný pes, vyplatili 90 tisíc korun.

Publikováno: 11. 11. 2015, Autor: Mgr. Lucie Urbanová, Česká Pojišťovna (text a foto) , Profil autora: Redakce