reklama

CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku

Společnost CEMEX umístila betonové ostrůvky na štěrkopískovnu Smiřice a štěrkopískovnu Čeperka u Hradce Králové, aby na nich mohli hnízdit ohrožení ptáci. Vybudování umělých ostrůvků plovoucích na hladině vodních nádrží pomáhá silně ohroženým druhům ptáků - rybákům obecným vyvést potomstvo. Rybáci totiž k hnízdění potřebují štěrkový povrch se sporou vegetací uprostřed vodních ploch a právě těchto vhodných míst v české přírodě ubývá.

CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku

Každou místní kolonii ptáků je třeba chránit a vytvářet jim vhodné podmínky pro život. Rybáci mohou příští jaro nalézt nový domov na třech našich lokalitách. V květnu se společnosti CEMEX spolu s odborníky z České společnosti ornitologické podařilo uskutečnit pilotní projekt na štěrkopískovně Dobříň. Nová umělá hnízdiště jsou k vidění od minulého týdne také na štěrkovnách Smiřice a Čeperka. Betonové ostrůvky jsou prakticky bezúdržbové a mají vysokou životnost. Většinu prostředků zajistila Česká společnost ornitologická z Operačního programu Životní prostředí, společnost CEMEX projekt spolufinancovala.

CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku
CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku

Betonové rybáčí ostrůvky jsou modelovou ukázkou spolupráce nevládní organizace a těžebních firem. Bez spolupráce s dalším partnerem projektu – Českomoravským štěrkem a řadou odborníků-techniků by toto unikátní řešení nemohlo ani vzniknout. A ochota dvou velkých těžebních společností nejen instalovat, ale i kofinancovat umělá hnízdiště pro ohrožený druh ptáků dokazuje, že spolupráce těžebního průmyslu a ochrany přírody nese plody, pokud je na obou stranách vůle.

CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku
CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku

Podle aktuálních informací je v ČR cca 600 párů rybáků, z toho až 10 % jich už hnízdí na dříve vybudovaných betonových ostrovech na Moravě. Rybáci přilétají do Čech z jižních krajů v průběhu dubna a května a zdržují se, dokud nevyvedou mladé. První snůšky mohou přijít na začátku května, zhruba po třech týdnech se ptáčata vyklubou a za další tři až čtyři týdny vyrostou díky potravě bohaté na drobné rybky a větší vodní hmyz. Na ostrůvcích mohou být vedle sebe i tři nebo čtyři páry rybáků, každý z nich mívá v průměru tři vejce. Jakmile rybáci vyvedou mláďata, tak opustí hnízdiště (červenec) a pomalu se přesunují na jih.

CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku
CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku
CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku
CEMEX umístil další betonové ptačí hnízdiště na Královéhradecku

Projekt CZ.1.02/6.2.00/11.11421 Hnízdní ostrůvky pro rybáka obecného byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací se dočtete na www.cemex.cz.

Publikováno: 5. 12. 2015, Autor: Cemex (tisková zpráva), Profil autora: Redakce