reklama

Společnost CEMEX je držitelem dalších ocenění

Společnost CEMEX Sand, k.s. zabývající se těžbou, zpracováním a prodejem kameniva, písku a štěrku vyhověla náročným podmínkám pro udělení certifikátů integrovaného systému řízení pro všechny své provozy v České republice. Získané certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 potvrzují nadstandardní kvalitu těžby, zpracování a dodávání kameniva, písku a štěrku. Systémy managementu společnosti CEMEX Sand, k.s. v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídají náročným českým i evropským normám.

Společnost CEMEX je držitelem dalších ocenění

Výsledky recertifikačního auditu provedeného firmou Qualiform CZ potvrdily, že procesy a postupy řízení podporují dodržování vysokých standardů kvality. Společnost Cemex i letos úspěšně splnila mezinárodní standardy ve všech třech oblastech: managementu kvality, ekologie a bezpečnosti práce pro kamenolomy a štěrkopískovny v ČR a navíc nově získala certifikaci také pro lom ve Štramberku. Pro zákazníky je to důkaz prvotřídní kvality produktů i služeb. V plánu má společnost ještě letos stihnout novou certifikaci ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.

Společnost CEMEX Sand získala certifikáty integrovaného systému řízení
Společnost CEMEX Sand získala certifikáty integrovaného systému řízení

Všechny kamenolomy a štěrkopískovny CEMEX v České republice mají tyto certifikáty:

  • Certifikát řízení kvality dle normy ISO 9001
  • Certifikát řízení životního prostředí dle normy ISO 14001
  • Certifikát řízení bezpečnosti práce dle normy OHSAS 18001
Společnost CEMEX Sand získala certifikáty integrovaného systému řízení
Společnost CEMEX Sand získala certifikáty integrovaného systému řízení

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality produktů v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále jej zlepšovat.

Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

Certifikáty ke stažení naleznete ZDE.

Publikováno: 14. 7. 2016, Autor: Cemex (tisková zpráva), Profil autora: Redakce