reklama

Lambda YQ získala Čestné uznání 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016

V soutěži, kterou pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, byla oceněna novinka roku 2016 Lambda YQ Čestným uznáním. Slavnostní vyhlášení proběhlo 9. prosince v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.

Lambda YQ získala Čestné uznání 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016

V soutěži odborná komise hodnotila přihlášené inovativní produkty podle několika kritérií. Posuzovali technickou úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu a vliv na životní prostředí. Během roku Asociace konzultovala 312 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno jich bylo 12.

Lambda YQ byla oceněna Čestným uznáním 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016
Lambda YQ byla oceněna Čestným uznáním 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016

Za naši společnost představil Lambdu YQ v krátké prezentaci Ing. Václav Vetengl, který působí jako produktový manažer, a převzal také čestné uznání. „Velmi si vážíme toho, že naše činnost v oblasti výzkumu a inovací si zasloužila cenu od odborné komise. Jejími členy jsou přední oborové instituce a svou autoritou zaštiťují mimořádný význam Ceny inovace roku. Rád bych vyjádřil také obdiv a poděkování ostatním soutěžícím. Investice do inovací a snaha o zkvalitnění produkce přispívá k celkové úrovni našeho průmyslu a podnikání,“ řekl při příležitosti přebírání ocenění Ing. Vetengl.

Pro naši společnost je tento úspěch motivací pokračovat ve svém úsilí i nadále a podílet se na rozvoji našeho odvětví. Výzkum a inovace patří do naší dlouhodobé strategie a ocenění z tohoto oboru potvrzují, že se naše pozornost ubírá správným směrem.

Publikováno: 7. 2. 2017, Autor: Xella (tisková zpráva), Profil autora: Redakce