reklama

Pojištění chalupy zvládne povodně, zloděje i hmyz

Letní sezóna začíná, pojištění chat a chalup však chrání jak dům a jeho vybavení celoročně. Platí to také pro zahradní techniku, nářadí nebo porosty na zahradě. Navíc pojištění rekreačního objektu si lze poskládat doslova na míru.

Pojištění chalupy zvládne povodně, zloděje i hmyz

Ne náhodou patří Češi v Evropě mezi tři nejaktivnější chalupářské národy. S teplým počasím pak přibývá víkendových výjezdů za odpočinkem. Aby takové návraty na chaty a chalupy nic nekazilo, je dobré mít rekreační stavbu i domácnost pojištěny. Statistiky Policie ČR totiž hovoří jasně: v roce 2013 bylo vykradeno 4841 chalup, odhadovaná škoda činila téměř 90 milionů korun.

Také podle zkušeností České pojišťovny při pojistných událostech na rekreačních objektech dochází nejčastěji ke škodám způsobených vloupáním a následným odcizením majetku. Škoda, která vznikne násilným vniknutím do objektu, navíc nakonec bývá často mnohem vyšší než hodnota odcizeného předmětu. Výrazně do vzniklých škod promlouvají také přírodní živly.

Na nemovitosti zvlášť v podhůří velmi často v zimě devastačně působí tíha sněhu. I to je riziko, které dobré pojištění ošetří.
Na nemovitosti zvlášť v podhůří velmi často v zimě devastačně působí tíha sněhu. I to je riziko, které dobré pojištění ošetří.

Pojistěte dům i jeho vybavení

Pojištění chalupy – to jsou vlastně dvě pojištění v jednom. Pojištění stavby chrání dům jako takový, pojištění rekreační domácnosti pak řeší vybavení (vč. toho, které je uzamčeno v přilehlých stavbách, pod ochranou tak máte třeba sekačku, pilu nebo uskladněný zahradní nábytek). Účelné je uzavřít oba typy pojištění.Například Česká pojišťovna sjednání tohoto pojištění zjednodušila a díky balíčku Chata a chalupa tak neopomenete nic důležitého. Pojištěny jsou totiž také vedlejší stavby na pozemku – standardně na 10 % z pojistné částky. Máte-li pojištěnu chatu na 1 milion korun, samostatně stojící garáž je pojištěna na 100 tisíc Kč.Pojištění rekreačních nemovitostí chrání proti sdruženým živlům, havárii vodovodu, odcizení a vandalizmu. Zvlášť řádění živlů, které se vyskytuje stále častěji a zákeřněji, pojištění od České pojišťovny velmi dobře řeší. Ochrana se totiž vztahuje na požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, povodeň, záplavu, sesuv půdy, pád stromů i stožárů.Velkou výhodou pojištění chat a chalup u České pojišťovny je, že se vždy sjednává na novou cenu. Majitel v případě pojistné události tedy dostane takovou částku, za kterou i po totální škodě může zničenou stavbu znovu kompletně postavit.

Při vloupání do rekreačních objektů mnohdy před zloději neobstojí ani masivní zabezpečení.
Při vloupání do rekreačních objektů mnohdy před zloději neobstojí ani masivní zabezpečení.

Ochráněna může být i zahrada

Pojištění chat a chalup se dokáže přizpůsobit potřebám konkrétního majitele. Díky specializovanému pojištění různých rizik a již zmiňovaným balíčkům pojištění si tak lze navolit individualizovanou ochranu.Tak například – věděli jste, že pojištění dnes dokáže pokrýt i škody na zateplené fasádě domu, které způsobí ptáci, hlodavci nebo hmyz?Zpozornět by měli i ti, kterým zvlášť záleží na jejich okrasné zahradě! Česká pojišťovna totiž umožňuje pojistit také porosty na pozemku. Základní limit činí 20 000 Kč a podle uvážení jej lze navýšit.Podstatné je, že pojištění porostů zahrnuje případy poškození či zničení, které vzniknou například na konkrétních vzácných rostlinách kvůli působení živlů (s výjimkou námrazy a tíhy sněhu), anebo je někdo z pozemku odcizí.Pojištění se týká konkrétně živých plotů kolem pozemku, vzácných jehličnanů a ovocných stromů a dále rovněž víceletých okrasných rostlin, travin i vodních květin. Nevztahuje se však na jednoleté a dvouleté rostliny a také rostliny ve sklenících či úrodu.

Padající stromy patří mezi živelní rizika, ta bývají automatickou součástí každé smlouvy k pojištění chat a chalup.
Padající stromy patří mezi živelní rizika, ta bývají automatickou součástí každé smlouvy k pojištění chat a chalup.

Nezapomeňte na asistenci, může příjemně překvapit

Asistenční služby nejsou jen výhodou pojištění motorových vozidel. Již delší dobu patří ke standardu u majetkového pojištění. Automaticky je k pojištění chat a chalup nabízí také Česká pojišťovna, a to hned ve třech variantách, které byly ušity na míru chalupářům. Ti jistě ocení skutečnost, že asistenční služba ČP dokáže díky osobní asistenci zařídit i takové úkony jako je zalévání zahrady, posekání trávy, prořezání stromků či sklízení ovoce a zeleniny.

Odborníci ČP radí:

K chatě prostě přistupujte stejně jako k domovu a určitě nezapomínejte na pojištění rekreační domácnosti i samotné chaty.Při uzavírání pojištění nepodceňujte hodnotu svého majetku a pojistnou částku zvolte tak vysokou, abyste i v případě totální škody mohli uvést svůj druhý domov do stejného stavu, jako před pojistnou událostí. Někteří majitelé rekreačních nemovitostí „neoprášili“ svou smlouvu již řadu let, přestože svoji chatu a chalupu stále zvelebují. Pojistná ochrana roky neaktualizované smlouvy vůbec nemusí odpovídat aktuální hodnotě chaty či chalupy. V případě způsobené škody tak nemusí pojistné plnění od pojišťovny stačit na pokrytí všech nákladů na opravu.

Při pojištění chalupy nezapomeňte kromě stavby pojistit také vybavení uvnitř. K tomu slouží pojištění domácnosti.
Při pojištění chalupy nezapomeňte kromě stavby pojistit také vybavení uvnitř. K tomu slouží pojištění domácnosti.

Start: pojištění proti živelním škodám

Standard: Start + pojištění povodně a záplavy, vodovodní škody, pojištění skel, asistence Standard

Exclusive: Standard + pojištění rizika odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží, poškození či zničení stavebních součástí, pojištění přepětí, asistence Nadstandard

Exclusive Plus: Exclusive + pojištění rizika poškození fasády ptáky, hlodavci a hmyzem, pojištění porostů na pozemku, asistence Nadstandard

Exclusive Max: Exclusive Plus + pojištění rizika vandalizmu vč. sprejerství, pojištění nárazu vozidla, pojištění ztráty vody (náhrada nákladů při úniku vody v důsledku závady na vodovodním zařízení. Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života. Asistence Exclusive.

Publikováno: 24. 7. 2017, Autor: Česká pojišťovna (text a foto) , Profil autora: Redakce