reklama

Akce tmel na podlahy ZDARMA

Knauf Praha, spol. s r. o. připravil benefit pro odběratele - sales promo „AKCE TMEL NA PODLAHY ZDARMA“. Do akce se může zapojit každý, kdo je v době konání sales promo starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a v termínu 10. 7. - 30. 9. 2017 (včetně) zakoupí a odebere suché podlahy Knauf F 146 na plochu max. 500 m2 ve stavebninách na území České republiky, kde je vyvěšen akční leták.

Akce tmel na podlahy ZDARMA

Nezapomeňte! Akce trvá do 30. září 2017. Čtěte víc na www.knauf.cz/akcepodlahy.

Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA

Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA
Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA
Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA
Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA

  • je nutné si uchovat daňový doklad o nákupu akčního výrobku - suché podlahy Knauf F 146. V akci lze uplatnit pouze doklad o zakoupení akčního výrobku - desek Knauf F146, které byly zaplaceny a převzaty účastníkem v době konání sales promo a zároveň nebyly do 30 dnů od zakoupení vráceny zpět prodejci.

  • přihlásit se na HOT LINE 844 600 600 nebo na kontakty uvedené na webové stránce www.knauf.cz/akcepodlahy a nahlásit jméno, příjmení a základní kontaktní údaje: e-mail, telefon.

  • po splnění výše uvedených podmínek získá účastník tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA, který mu předá obchodní zástupce společnosti KNAUF v množství adekvátnímu jeho spotřebě a zakoupenému množství m2 suché podlahy Knauf F 146. (Tj. získá zdarma tmel na lepení 2. vrstvy desek podlahy F146, jehož spotřeba je 0,7 kg/ m

    2

    podlahy, množství zaokrouhleno směrem nahoru na ucelená balení). Odměna bude předána odběrateli osobně prostřednictvím pověřeného obchodního zástupce provozovatele oproti předání kopie dokladu o zakoupení akčního výrobku a to nejpozději do 10 pracovních dnů od přihlášení se o odměnu. O předání a převzetí zboží zdarma bude sepsán předávací protokol.
Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA
Jak získat k zakoupené suché podlaze Knauf F 146 tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT ZDARMA

Úplná pravidla sales promo jsou k dispozici po dobu konání akce na:

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

1. V případě potřeby vyrovnejte podklad suchým podsypem, ideálně za pomoci latí a vodováhy.

2. Pokládání první vrstvy suché podlahy jde rychle, ale vyžaduje preciznost. Spáry mezi deskami podlah je třeba vzájemně přesadit. Pro úpravu rozměru desky použijte nůž, desky úderem přes koleno snadno zkrátíte.

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

3. Na položenou první vrstvu desek naneste jemným zubovým hladítkem stejnoměrně tmel Knauf Fugenfüller. Nepřipravujte k lepení plochu větší než 2 desky.

4. Pokládání druhé vrstvy je také rychlé. Dodržujte pouze přesazení podélných a příčných spár.

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

5. Druhou vrstvu je třeba k první následně připevnit – buď sponkováním nebo pomocí hřebíčků. Vlastní váha člověka je důležitá pro pevné spojení.

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!
Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

6. Po vytvrdnutí spoje, tj. cca po 12 hodinách, se přechody mezi deskami zatmelí Knauf Uniflottem.

A máte hotovo!

Jako povrchovou úpravu můžete na tuto podlahu použít libovolnou plovoucí laminátovou i dřevěnou podlahovinu, koberce, dlažbu (do formátu 33 x 33 cm) a s použitím nivelační stěrky Knauf BP4 i linoleum, PVC či jiné tenké lepené podlahové krytiny.

Publikováno: 25. 7. 2017, Autor: Knauf (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce