reklama

Seriál o hmoždinkách - Nástěnná polička na knihy či DVD a CD

Chystáte se pověsit si novou poličku na knihy či CD a DVD? Nejste si zcela jisti, jak ji připevnit na konzole ke stěně? Rozestup mezi konzolemi ovlivňuje druh materiálu, z něhož jsou knihovničky vyrobené. Nejmenší únosnost mají police z dřevovláknitých desek, proto jejich konzoly upevněte v rozestupu 450 mm. Při větším rozestupu se police s knihami bude prohýbat. Vzdálenost konzol pro police z 18 mm překližky stačí 750 mm. Díky upevňovacímu materiálu od Fischera budou police i s těžkými knihami držet spolehlivě.

Seriál o hmoždinkách - Nástěnná polička na knihy či DVD a CD

Při zavěšování krátké knihovničky přišroubujte konzoly nejprve k poličce. Tu přiložte ke stěně, vyrovnejte podle vodováhy a vyznačte místa, kde budete vrtat. Do vyvrtaných otvorů vložte (podle materiálu, z něhož je stěna) odpovídající hmoždinky a poličku přišroubujte.

Seriál o hmoždinkách Fischer - Nástěnná polička na knihy či DVD a CD
Seriál o hmoždinkách Fischer - Nástěnná polička na knihy či DVD a CD

Stěna z betonu nebo plných cihel

Stěna z betonu nebo plných cihel
Stěna z betonu nebo plných cihel
Stěna z betonu nebo plných cihel
Stěna z betonu nebo plných cihel

Do stěn z betonu nebo cihel použijte například nylonovou rozpěrnou hmoždinku SX, která je vhodná také do přírodního kamene s hutnou strukturou, plné tvárnice z pórobetonu, pórobetonu, plného sádrového panelu, svisle děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice, duté tvárnice z pórobetonu, desky z děrovaných cihel, duté betonové tvárnice atd. Tvar hmoždinky umožňuje použití vrutů do dřeva i dřevotřískových desek od 3 do 12 mm. Límeček hmoždinky zabraňuje jejímu zapadnutí do otvoru. Nylonová hmoždinka S má podobné využití jako SX. Její výhodou je pojistka proti protočení ve vyvrtaném otvoru a krček hmoždinky, který brání uvolnění omítky nebo poškození dlaždiček. Lze použít vruty do dřeva a dřevotřísky od 2 do 16 mm.

Voštinové cihly či pórobeton

Voštinové cihly či pórobeton
Voštinové cihly či pórobeton
Voštinové cihly či pórobeton
Voštinové cihly či pórobeton

Univerzální nylonová hmoždinka UX je také vhodná do betonu, předpjaté betonové desky s dutým jádrem, přírodního kamene s hutnou strukturou, do plných cihel, tvárnic z pórobetonu, desek z děrovaných cihel, dutých betonových tvárnic, sádrokartonu a do dřevotřísky. UX hmoždinka se s každým otočením šroubu stále více uzluje do té doby, než je bezpečně upevněna. Profesionály oblíbená kotvení chemická vinylesterová malta FIS VS se hodí do betonu bez trhlin, plných cihel včetně vápenopískových, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, tvárnic včetně dutých a porézních z lehčeného betonu. Jednotlivé typy této malty mají různé výhody: FIS VS 100 P se šroubovacím pístem vytlačujete ručně, FIS VS 150 a FIS VS 300 T aplikační pistolí na silikony – všechny to jsou vysoce hybridní malty pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech. Dobré je vědět, že do voštinových cihel typu Porotherm nebo Heluz byste měli vrtat bez použití příklepu.

Pórobeton

Pórobeton
Pórobeton
Pórobeton
Pórobeton

Speciálně pro pórobeton byly vyvinuty další dvě hmoždinky, a to speciální hmoždinka pro pórobeton GB, která díky spirálovitým vnějším žebrům dosahuje optimálních výsledků, ovšem jen v případě, že použijete bezpečnostní šroub fischer. Hmoždinka se zaráží kladivem. Pro pórobeton je určena i speciální hmoždinka FTP, se kterou se jednoduše a rychle pracuje. Tuto hmoždinku se samořezným závitem zašroubujete do vyvrtaného otvoru přiloženým přípravkem. Závit se zařízne do měkkého stavebního materiálu, vytvoří tak tvarový styk a zajistí kotvě pevné uchycení. Pro samotné přichycení se použije vrut nebo metrický šroub příslušné délky. Výhodou této hmoždinky je, že nepoškozuje omítnuté povrchy.

Sádrokarton a deskové materiály

Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály

Do stěny ze stavebních deskových materiálů se těžké předměty obtížněji připevňují. S hmoždinkou pro sádrokarton GK vám to půjde snadno, je totiž přímo určená pro rychlou montáž do sádrokartonu. Osazuje se zašroubováním montážním přípravkem, který je součástí balení. Ten se hodí i k zašroubování vrutů. Hmoždinka pro deskové materiály PD je určená pro všechny typy deskových stavebních materiálů. Má krátkou a širokou rozpěrnou zónu pro malé tloušťky deskových konstrukcí a nepotřebuje žádný montážní přípravek. Rychlá a spolehlivá hmoždinka pro sádrokarton, sádrové dřevovláknité desky a dřevotřískové desky je dutinová kovová hmoždinka HM. Díky jejím rozepřeným vzpěrným prvkům dosáhnete vysokých hodnot pevnosti upevnění. Kromě verze s metrickým šroubem se dodávají také varianty s kruhovým hákem, úhlovým hákem a šroubem s okem.

Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály
Sádrokarton a deskové materiály

Připraveno ve spolupráci s www.fischer-cz.cz. Na stránkách firmy naleznete kromě jednotlivých systémů také aplikaci Virtuální dům. Je to průvodce světem hmoždinek a kotev. Poradí vám, co, čím, kde a jak upevnit.

Publikováno: 24. 10. 2017, Autor: Med (text), Fischer (foto) , Profil autora: Redakce