reklama

Neplaťte zbytečně za vysloužilé zářivky!

Skoro každý dnes již má v rámci běžného chodu domácnosti „vyřešenou“ recyklaci skla, papíru nebo plastů. Poněkud méně „zažité“ máme, že stejné by to mělo být u vysloužilých elektrospotřebičů. Například i u tak běžných věcí denní potřeby, jakou jsou úsporky, zářivky nebo svítidla.

Neplaťte zbytečně za vysloužilé zářivky!

O sběr vysloužilých elektrospotřebičů (elektroodpad) se starají zejména tzv. „kolektivní systémy“. Kolektivní systém je soukromá firma, kterou si mohou založit výrobci a dovozci elektrických nebo elektronických zařízení (např. právě osvětlovacích zařízení), a která za ně plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jež jim ukládá zákon o odpadech. Jak ještě uvidíme, recyklace může pro domácnost znamenat i důležitou úsporu. Nemluvě o tom, že udržovat kolem sebe čisto a nevyhazovat odpad do přírody by mělo být cílem nás všech.

I elektroodpad může mít svoji cenu

Elektroodpad navíc může být občas zajímavým zdrojem druhotných surovin a jako takový mít i pozitivní ekonomickou hodnotu. Tuto pozitivní hodnotu má v situaci, kdy výnos z prodeje surovin vyseparovaných z elektroodpadu pokryje, nebo dokonce převýší náklady na sběr, svoz a ekologické zpracování elektroodpadu. Tak je tomu zejména u malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů, počítačů nebo dalších zařízení z oblasti IT a telekomunikací. To jsou typické příklady elektroodpadu s tzv. pozitivní ekonomickou hodnotou, protože obsahují zajímavé materiály jako např. zlato, stříbro nebo měď.

I elektroodpad může mít svoji cenu
I elektroodpad může mít svoji cenu
I elektroodpad může mít svoji cenu
I elektroodpad může mít svoji cenu

To se ovšem netýká např. právě zářivek a jiných světelných zdrojů. Zářivky jsou elektrozařízení s tzv. negativní ekonomickou hodnotou, protože neobsahují žádné zajímavé materiály. Náklady na jejich sběr a recyklaci zářivek jsou enormní a většina kolektivních systémů o ně proto nejeví zájem. A proto právě podle míry sběru zářivek lze poznat opravdu odpovědný a kvalitní kolektivní systém.

Mezi veřejností je pod dojmem boje některých kolektivních systémů a recyklátorů o elektroodpad s pozitivní hodnotou rozšířen dojem, že i použité zářivky obsahují zlato nebo nějaké jiné cenné kovy. Někteří jsou pak velmi překvapeni, když jim běžná odpadová firma sdělí, že za zářivky nic nedostanou, naopak, že za odvoz a ekologickou likvidaci zářivek musí zaplatit 20 Kč za kus. Oproti tomu kolektivní systém jim zajistí svoz a recyklaci zdarma.

I elektroodpad může mít svoji cenu
I elektroodpad může mít svoji cenu

Publikováno: 21. 12. 2017, Autor: Ekolamp (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce