reklama

Nejčastější chyby při výstavbě plotu z tvarovek

Přestože je stavba plotu z vibrolisovaných betonových tvarovek jednoduchá a nevyžaduje projekt ani statický posudek, (v případě oplocení do výšky 1,8 metru) je nutné respektovat určité zásady zdění. Bez jejich dodržení se vystavujete poškození části konstrukce, estetické znehodnocení stavby, v horším případě až zborcení celé konstrukce.

i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Nejčastější chyby při výstavbě plotu z tvarovek

V prvé řadě je třeba posoudit podloží, umístění a výšku plotu. Výstavba plotu z tvarovek by měla být realizována při teplotách vyšších než 5 °C, vyšší pozornost věnujte změnám teplot ve dne a v noci hlavně na jaře a na podzim, prudké změny teplot mohou výrazně ovlivnit kvalitu výplňového betonu a proces vytvrdnutí.

Dvakrát měř, jednou řež

Abyste do budoucna vyloučili zbytečné náklady, ať už finanční, tak časové, důkladně si rozměřte plot, promyslete si dopředu výšku základu, výšku plotu, počet sloupků a vzdálenost mezi nimi, stejně tak vzdálenost pro přesné umístění vrat či branky nebo umístění poštovní schránky.

Nejčastější chyby při stavbě oplocení

1. Nedodržení klimatických podmínek při betonování základu

 • nedostatečné vytvrdnutí betonu
 • možnost popraskání základu

2. Chybně provedená nebo chybějící hydroizolace

 • trvale vlhká konstrukce ve spodní části oplocení
 • opakující se výskyt vápenných výkvětů
 • riziko popraskání tvarovek vlivem mrazu

3. Vkládání kamenů a cihel do betonu

 • narušení pevnosti a celistvosti základu

4. Použití řídkého betonu nebo betonu s nadměrně vysokou pevností

 • vznik prasklin na bocích tvarovek
Viditelné praskliny ve tvarovce
i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Viditelné praskliny ve tvarovce

5. Přetížení sloupku vlivem velikosti pole nebo zatížením brány:

 • vznik prasklin na bocích tvarovek
 • ztráta stability konstrukce (naklonění konstrukce či kymácení konstrukce)
Odpadlý kus tvarovky díky špatné technologii při výstavbě
i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Odpadlý kus tvarovky díky špatné technologii při výstavbě

6. Neprovedení dilatace:

Dilatace – přerušení konstrukce ve svislém směru svislou spárou, která se vyplní trvale pružným materiálem a umožňuje tak posun konstrukce ve vodorovném směru vlivem klimatických změn)

 • dotvarování konstrukce (např. porušení konstrukce vrat, branek apod.)
 • popraskání konstrukce
Praskliny v konstrukci
i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Praskliny v konstrukci

7. Chybějící nebo nedostatečné vyztužení oplocení:

 • vznik trhlin na konstrukci
 • ztráta stability konstrukce (naklonění konstrukce, či kymácení konstrukce)
Díky chybějící výztuži se plot začal kácet
i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Díky chybějící výztuži se plot začal kácet

Umístění zákrytových prvků

Na poslední řadu tvarovek je vhodné umístit zákrytové prvky. Při umístění dbejte následujících rad:

 1. Plotové stříšky se pokládají na zdivo i v průběhu realizace oplocení z důvodu ochrany výplňového betonu před zatékáním vody či ochrany před sluncem
 2. Na lepení plotových stříšek se používá mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na cementové bázi bez vápenných přísad a nanáší se pouze na okraje tvarovek
 3. Styčné spáry mezi stříškami je nutné utěsnit pomocí transparentního silikonu, jinak dochází k zatékání do konstrukce plotu
 4. Plotové stříšky pokládáme od rohů ke konci konstrukce. Pokud je potřeba na koncích stříšky seříznout, seříznuté stříšky umisťujeme mezi dvě celé tak, aby nebyl řez vidět
Umístění zákrytových prvků
i (Zdroj: KB-BLOK systém s.r.o.)
Umístění zákrytových prvků

Kdy vyhledat odborníka?

S vibrolisovanými tvarovkami je stavba plotu snadná a rychlá. Pokud stavíte plot poprvé a nemáte se stavbou vůbec žádné zkušenosti, vyžaduje taková stavba přeci jen více času, odhodlání a někdy i pevných nervů. Stavbou svépomocí se dá ušetřit spousta peněz, ale pokud vás podobné práce nebaví a nemáte možnost se výstavbě plotu z tvarovek na 100 % věnovat, obraťte se raději na stavební firmu. Téměř každá stavební firma měla možnost s tvarovkami pracovat a měla by se těmto chybám vyvarovat.

Zdroj informací: KB-BLOK systém s.r.o.

Publikováno: 24. 5. 2024, Autor: KB-BLOK systém s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce