Vynášení Moreny – loučení se zimou

Jak přivolat jaro? Vyrobte jednoduchého panáka ze slámy, oblečte ho do starých hadrů a sezvěte děti. Utvořte průvod, v jehož čele ponesou lidé Morenu a za zvuku bubnů a fléten s ní dojděte k řece nebo potoku. Tak bohyni smrti zapalte a hoďte do vody. Také po ní můžete házet kameny. Když budete pokřikovat říkadla, tím lépe. Tímto pohanským obřadem se zbavíte zimy a jaro už na sebe opravdu nenechá dlouho čekat.

Vynášení Moreny – loučení se zimou
Autor: JARA (text), Milan Myšík (video)

Související k tématu