reklama

Instalace montážní desky Kopos do zateplení

Montážní deska do zateplení slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků. Montážní deska umožňuje montáž zařízení při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm. Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm. Součástí balení jsou hmoždinky, vruty pro připevnění nosiče ke stěně a šrouby pro montáž desky.

Instalace montážní desky Kopos do zateplení

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délkou podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek dle typu zdiva. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní deska, na které se provede finální montáž.

Více se dozníte na www.kopos.cz.

Publikováno: 7. 7. 2015, Autor: Kopos (video) , Profil autora: Redakce