reklama

Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti

Rádi bychom vám na stránkách našeho hobby magazínu přinášeli i informace o zajímavých výtvarných a řemeslných projektech. První takovou vlaštovkou, o které dnes píšeme, je Sdružení Občanská inspirace. Projekty sdružení jsou určeny dětem i dospělým, zejména obyvatelům okolních čtvrtí, dále hendikepovaným lidem a jejich terapeutům z celé ČR.

Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti

Sdružení Občanská inspirace (založeno v roce 1998) je nezisková organizace, která provozuje dvě komunitní střediska v Praze 6 – Bubenči a v MČ Praha 14 – Černém Mostě.

V prostorách Občanské inspirace na Černém Mostě dnes působí činorodé komunitní kulturně-sociální centrum navštěvované především obyvateli okolních sídlišť, dospělými i dětmi.

V bubenečském Centru inspirace a tvořivosti se snaží o zajímavou a inspirativní náplň pro více než tři sta dětí a rodičů, kteří týden co týden navštěvují kroužky, kurzy a programy pro rodiny.

Smyslem a cílem práce sdružení je zejména podpora rozvoje občanského života v místech, kde působí. Svými aktivitami rozšiřuje nabídku kulturních a volnočasových možností i sociální služby pro občany z blízkého i vzdálenějšího okolí center sdružení.

Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti
Sdružení Občanská inspirace - inspirace pro dospělé a děti

Aktuální akce sdružení

Aktuální akce, pořádané sdružením, naleznete na jejich webových stránkách.

Hlavní činnosti Sdružení Občanská inspirace

  • Rozvíjí komunitní, kulturní a sociální život obyvatel v místě svého působení;
  • provozuje bezplatnou sociálně právní poradnu;
  • realizuje osvětové a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé;
  • organizuje volnočasové aktivity pro děti a rodiče_(Studio inspirace, Centrum inspirace a tvořivosti);
  • připravuje ekovýchovné programy pro předškolní a školní pražské děti;
  • zabývá se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce_a problémem sociálního vyloučení žen;
  • podporuje chráněné dílny a propaguje práci hendikepovaných lidí _prodejem jejich výrobků v Minigalerii Inspirace a pravidelným_pořádáním_výstav výtvarných a řemeslných prací hendikepovaných lidí.

Kontaktní údaje

Sdružení Občanská inspiraceKučerova 768, 198 00 Praha 9(zhruba 100 m od konečné metra B Černý Most směrem k CČM)Tel. 281 918 473, 776 046 112E-mail: info@obcanskainspirace.cz

Centrum inspirace a tvořivostiCharlese de Gaulla 18 (budova MŠ – přízemí)160 00 Praha 6 – Bubenečtel.: 721/770462E-mail: info@obcanskainspirace.cz

Publikováno: 24. 8. 2007, Autor: PePa (text), Obč.insp. (foto) , Profil autora: Redakce