reklama

DETOXY COLOR je první na světě

Životní prostředí člověka je naplněno jeho neviditelnými a škodlivými artefakty, které zamořují přírodu a vrací se ke člověku zpět, jako jeho negativní důkaz potvrzující jeho existenci. Člověk má rád pohodlí a je téměř závislý na materiálním blahobytu. To není zadarmo.

DETOXY COLOR je první na světě

Prostor moderního člověka je naplněn jeho neviditelným odpadem, kterému nelze uniknout. Vzduch, který dýcháme obsahuje řadu zplodin, které mají svůj původ ve věcech, které člověk sám vytvořil.

Bez vzduchu však není život možný, a tak se neustále vystavujeme sílícímu vlivu negativní chemie na náš organismus. Vzduch obsahuje toxické a škodlivé látky, které svou intenzitou ukazují na vážný stav zamoření. To vše člověka bezprostředně ohrožuje. V populaci narůstají počty alergiků obrovským tempem. Otázka, která se zde nabízí – může s tím člověk něco udělat?

Je inspirující napravovat něco, co škodí zdraví člověka a v extrémních případech může hrozit katastrofou.

Jedinečná barva aktivně chránící životní prostředí se objeví na trhu

I když bylo teoretické řešení v podobě fotokatalýzy již léta známo, až teď se podařilo fakticky tento vědecký úkol zvládnout. Za pomoci náročné technologie odborníci vyrobili látku, která proces fotokatalýzy nastartuje a následně i realizuje. Výsledkem je účinná redukce škodlivých látek z ovzduší, které při styku s produktem DETOXY COLOR redukují své složení na vodu a kysličník uhličitý. Jednoduchá a smysluplná reakce, kterou člověk podřizuje svým potřebám a zájmům. Fotokatalytická reakce představuje nejnovější revoluční stav lidského poznání v oblasti aktivní redukce škodlivých látek z ovzduší. Jde o jeden z největších objevů, který dnes umíme prakticky využít.

Dosud byla funkce nátěrů chápána ve dvou rovinách. Ochranná funkce nátěru znamená prodloužení životnosti povrchu a ochranu před přirozenou degradací hmoty v důsledku působení kyslíku, vody a jiných, degradaci způsobujících látek. Druhá funkce nátěrů je estetická, ale i bezpečnostní, zdůrazňující tvar a koloristické členění povrchu. Zde se jedná o rozměr citový, estetický, ale i výstražný. Tato funkce povrchového zajištění věcí je spojena s požadavkem, jak má daný předmět, věc, či objekt na člověka působit.

Dnes k těmto běžným funkcím nátěrových hmot přistupuje „třetí rozměr“ – aktivní ochrana ovzduší. Barva s touto schopností využívá fotokatalytický efekt. Aktivní látka, která je součástí produktu DETOXY COLOR má schopnost rozkládat a neutralizovat škodlivé látky v plynné substanci.

Toxické zplodiny jsou bohužel všude. Vypařují se z lepidel, gumy, koberců, laků, různých změkčovadel, apod. Průmyslový a bytový komplex je výsledkem lidské činnosti, který je přirozeně kontaminován naší spotřebitelskou chemií.

Toxické látky se dostávají do ovzduší a jsou přirozenou součástí vzduchu, který dýcháme. Obnovit porušenou rovnováhu zde může jen člověk se svým poznáním a chápáním přírodních procesů.

Malým krůčkem, ale velkým přínosem je vznik první detoxikační barvy – je na světě a je to v České republice. Priorita tohoto vědeckého výzkumu je chráněna průmyslovým vzorem a patentem.

Vědecký team, který na výzkumu pracoval

Ing. Jana Bludská, Csc. – ředitelka Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, Řež.RNDr. Václav Štengl – Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, Řež.Ing. Ratajský Petr – vývojový ředitel společnosti Rokospol, a.s.PhDr. Antonín Kočař, Csc. – předseda představenstva společnosti Rokospol, a.s.

A něco navíc

V období mezi 1. 9. až 1. 11. 2008 bude samotný produkt také zapojen do charitativního projektu KKP (Každý koš pomáhá) tím způsobem, že 3–5 % ceny výrobku poputuje na konto nadace, která získané peníze předá vybranému azylovému domu – Dům na půli cesty.Patronkami projektu jsou Andrea Kalivodová – operní pěvkyně a Zuzana Štěpanovská – Česká vicemiss 2005.

O společnosti

Firma ROKOSPOL vznikla v roce 1992 takzvaně na zelené louce. Její vznik byl podmíněn pracovitostí lidí, kteří ji založili a začali v ní pracovat. Od počátku bylo jasné, že její činnost musí vycházet z vlastního vývoje a výzkumu. V souladu s tím zahájila firma průzkum trhu v oblasti stavebních a nátěrových hmot a začala formovat vlastní vědeckovýzkumnou a vývojovou základnu. Firma musela zabezpečit výrobní technologii, která by odpovídala požadavkům na vysokou produktivitu práce, výrobní flexibilitu a vysokou kvalitu produkce, zároveň nalézt řešení systému aplikovaného výzkumu a jeho organizace. Oba úkoly se postupem času podařilo vyřešit, a tím byly vytvořeny podmínky pro rozvoj firmy. Firemní zázemí, které tvoří vlastní výrobní technologie, výzkum a vývoj spolu s organizací práce, je základem i perspektivou rozvoje společnosti. Ten se nakonec potvrdil i získáním certifikátu ISO 9001 od společnosti Lloyd Group v roce 1999.V současnosti firma ROKOSPOL dodává ucelené stavební a nátěrové systémy do 7 zemí Evropy, Mongolska, Číny a USA a nabízí celkem 430 typů výrobků.

Publikováno: 8. 7. 2008, Autor: Tisková zpráva (ROKOSPOL) , Profil autora: Redakce