reklama

Úlek u stánku – pozor na zkoušečky elektrického proudu

Milí čtenáři, včera jsem se v holešovické tržnici natolik lekl, že jsem okamžitě spáchal tenhle článeček. V předvánočním čase, kdy přemýšlíte, jak udělat radost kutilům, vás možná varuje před zbytečným úrazem.

Úlek u stánku – pozor na zkoušečky elektrického proudu

Pravděpodobně všichni víme, co je doutnavková zkoušečka; je to zkoušečka elektrického proudu ve tvaru šroubováku nebo tužky, ve které je malá výbojka se zředěným plynem – doutnavka, která se při průchodu proudu rozsvítí. Protože má svítit při dotyku fázového vodiče, nazývá se fázovka. V pouzdru velikosti tužky je malá výbojka a předřazený odpor, který omezuje proud na zlomek mikroampéru (miliontin ampéru), takže vůbec nepociťujeme, že prochází rukou, v níž doutnavku držíme a naším tělem do země. Doutnavková zkoušečka je určena pro indikaci napětí; výbojka uvnitř se rozsvěcí při napětí přibližně 75 V.

Zdánlivě o jiném

Radioamatéři si často konstruují zkoušečky napájené jedním nebo dvěma monočlánky, u nichž světloemitující dioda (LED) indikuje odpor propojující kontakty zkoušečky. Pokud bychom však na kontakty takové zkoušečky přivedli síťové napětí, došlo by k průrazu polovodičových prvků (tedy svítivé diody a případného tranzistoru), průchodu proudu značné velikosti a následnému úrazu proudem.A nyní ten úlek: na stánku v pražské tržnici v Holešovicích jsou prodávány takovéto zkoušečky, které nejenže mají tvar a velikost fázovky, ale dokonce krabice s nimi je označena „fázovky“. Pokud kupující vezme tuto informaci vážně, s největší pravděpodobností mu hrozí úraz proudem; když se hrotem dotkne fázového vodiče a prstem kontaktu v zadní části zkoušečky, projde obvodem mnohokrát větší proud, který spolehlivě zničí „všechno uvnitř“ a uživateli uštědří pořádný „kopanec“. Bylo by vhodné, aby se o takové výrobky začaly zajímat příslušné orgány a aby tyto zkoušečky byly opatřeny aspoň návodem k použití a příslušným varováním, nikoli aby byly vystaveny s klamavým nápisem.

Zdánlivě o jiném
Zdánlivě o jiném

Skutečná fázovka (nalevo) i nízkonapěťová zkoušečka jsou stejně velké, shodného tvaru a možná vyrobené ve stejné továrně (samozřejmě v Číně).

Zdánlivě o jiném
Zdánlivě o jiném

Uchopíte-li zkoušečku do ruky, nenapadne vás, že to není fázovka; sice uvnitř nevidíte klasickou výbojku, ale nic podezřelého vás nenapadne.

Zdánlivě o jiném
Zdánlivě o jiném

Jestliže však uchopíte zároveň šroubovákový hrot a zároveň se dotkne kontaktu v zadní části zkoušečky, rozsvítí se intenzivně LED dioda uvnitř.

Zdánlivě o jiném
Zdánlivě o jiném

Při bližší prohlídce zjistíte, že uvnitř jsou dva miniaturní napájecí články, tranzistor, svíticí dioda a pružina zaručující vzájemný kontakt.

Zdánlivě o jiném
Zdánlivě o jiném

Citlivost indikátoru je taková, že se LED rozsvítí i tehdy, když do obvodu vřadíte velký odpor (zde 50 MΩ). Tím víc si uvědomíte, co by se zkoušečkou udělalo síťové napětí.

Publikováno: 5. 12. 2008, Autor: Karel Štech (text), foto autor , Profil autora: Redakce