Omluva čtenářům

Firma KVK a.s. se omlouvá čtenářům Českého Kutila za uvedení nesprávného názvu svého výrobku.

Omluva čtenářům

„Sdělujeme, že jsme na těchto stránkách neoprávněně užívali označení „ANHYFLOOR“ (případně „Anhyfloor“) v souvislosti s námi dodávanými výrobky – litými potěry na bázi anhydritu. „ANHYFLOOR“ je přitom registrovanou ochrannou známkou a jejím řádným vlastníkem a osobou oprávněnou užívat tuto známku v oblasti nekovových stavebních materiálů, a tedy i pro lité potěry, je společnost Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01 Beroun. Omlouváme se tímto vlastníkovi ochranné známky i všem zákazníkům, které jsme tím uváděli v omyl.“

Autor: Krkonošské vápenky Kunčice,a.s. (text, foto)

Související k tématu