reklama

Třídím, tedy jsem

Město Úpice získalo grant od Fondu Zelené energie na osvětovou činnost ke třídění biologického odpadu ve městě a okolních obcích. Vše souvisí s bioplynovou stanicí sloužící od konce roku 2007.

Třídím, tedy jsem

Zbytky z domácích kuchyní, zvadlé květiny, stará tráva a listí, stejně jako odpady z restaurací a školních jídelen či odpady zemědělských a zpracovatelských provozů, to vše jsou vhodné suroviny pro zpracování v městské bioplynové stanici.

Doposud končila velká většina netříděných biologických odpadů v popelnicích nebo v nejlepším případě na domácích kompostech, dnes jsou na ně připraveny speciální popelnice a systém svozu přímo do bioplynové stanice.

Energetické využití domácích odpadů

„Chceme šířit osvětu k problematice třídění a energetického využití odpadů mezi obyvateli města Úpice a obcí mikroregionu Jestřebí hory,“ říká starostka města Iljana Beránková. „Třídění bioodpadů by se mělo stát stejně přirozeným jako je recyklace papíru či PET lahví. U nás vše umocňuje fakt, že jsme schopni vytříděné odpady energeticky využít ve vlastní bioplynové fermentační stanici.“

Bioplynová fermentační stanice, kde jsou energeticky využívány biologické odpady, čistírenské kaly, odpady z údržby veřejné zeleně, zbytky z kuchyní a jídelen, nízkorizikový odpad z jatek a také bioodpad z domácností, byla ve východočeské Úpici uvedena do testovacího provozu v prosinci 2007. V městě a okolí je prováděna separace odpadů, město je zapojeno do systému Eko-kom. Biologické odpady jsou však dosud součástí směsného komunálního odpadu.

Třídí Úpice a její okolí

Město Úpice se proto rozhodlo spustit osvětovou kampaň a vyzvat občany k třídění biologických odpadů z domácností. V kampani budou použity různé informační materiály, proběhnou přednášky pro školy, neziskové organizace a veřejnost ve všech obcích Svazku obcí Jestřebí hory, které zahrnují okolo 14 tisíc obyvatel. V samotné Úpici bydlí téměř šest tisíc lidí. Vše bude zveřejněno také na internetu zároveň s materiály určenými pro školy a neziskové organizace města a regionu.

V současné době již dobře funguje síť popelnic na trávu a listí, speciální popelnice na kuchyňské odpady se právě začínají distribuovat. Každý zájemce z řad obyvatel si může o popelnici požádat.

„Důležité je, aby za každou popelnici na biologický odpad nesl někdo konkrétní zodpovědnost. Ač se to nezdá, bioplynová stanice, kam bude mířit tento druh odpadu, je složitý biotechnologický systém, pro nějž je skladba surovin naprosto klíčovou věcí. Nasype-li někdo do popelnice odpad, který se nebude líbit biokulturám ve fermentační stanici, může přeměna na bioplyn přestat fungovat,“ varuje starostka Iljana Beránková.

Třídění biologického odpadu: Úpice a region Jestřebí Hory

Bioplynovou stanici v Úpici město postavilo z dotací operačního programu Infrastruktura (OPI) a Státního fondu životního prostředí. Instalovaný výkon stanice je 150 kW, stála celkem 40 milionů Kč. Ve zkušebním provozu se jako vstupní surovina používají kaly z městské čistírny odpadních vod, odpady ze zemědělské výroby, tráva a listí z veřejných prostranství, brzy přibudou i biologické odpady z domácností.

Region Jestřebí hory se rozkládá na území dvanácti měst a obcí rozprostřených na úbočí hor. Nejvyšší vrchol Žaltman se stejnojmennou rozhlednou (739 m n. m.) nabízí nádherný pohled do širokého okolí. Hustě zalesněný hřeben Jestřebích hor obklopují Krkonoše, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály, Soví a Javoří hory, Broumovské stěny, stolové hory Bor a Hejšovina a Orlické hory. Region zahrnuje obce Batňovice, Chvaleč, Havlovice, Jívku, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyni v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpici a Velké Svatoňovice.

Více na www.cez.cz.

Publikováno: 7. 3. 2009, Autor: Čez (Tisková zpráva) , Profil autora: Redakce