Dům z pórobetonu

V posledních několika měsících se na nás ze všech médií hrnou informace o tom, co je a co není ekologické. Ekologie konečně, i když pozvolna, přestává být životním trendem nebo filozofií nadšenců a začíná být běžným standardem. Je tedy již jen otázkou času, kdy ekologické principy v plné míře zakotví také ve stavebním průmyslu. Není proto od věci trochu předejít dobu a stavět nadčasově.

Dům z pórobetonu

Dobrý start k zelené budoucnosti

Nikdo nejspíš nepochybuje o tom, že ekologické bydlení je jedním z východisek nastávající energetické krize. Přesto v České republice nelze ani zdaleka hovořit o tom, že by zde fungovala nějaká cílená motivační podpora státu vůči nízkoenergetickému bydlení. Tak, jak je tomu u našich sousedů, kde stát přispívá na ekologické stavby jednorázovou finanční částkou nebo například zvýhodněnými úvěry.

Ještě v něčem jsme za našimi sousedy trochu pozadu: nízkoenergetické stavby si spojujeme výhradně se sníženými provozními náklady domu, ne však s celkovou energetickou bilancí stavby a s jejím dopadem na životní prostředí. Do ní je třeba zahrnout i výrobu stavebního materiálu a samotnou výstavbu domu. V aktuálním kontextu rostoucích cen energií jsou ale nízké provozní náklady zatím logicky to hlavní, na co lidé slyší.

Udržitelná stavba

Na českém stavebním trhu už dlouho nalézáme stavební materiály, které mají podstatně lepší ekologickou bilanci než běžná staviva. Jedním z nich je například pórobetonové zdivo YTONG. Díky svým vysokým izolačním schopnostem i přesnému zdění patří mezi nejpoužívanější stavební materiály u nás. Málokterý stavitel ale ví, že použitím tohoto zdiva také citelně šetří naše životní prostředí. Pórobeton je ekologickým produktem hned v několikaaspektech.

Především je složen z čistých přírodnin – z písku, vápence a vody. Výroba pórobetonových tvárnic z těchto látek je velmi šetrná – z jednoho kubického metru přírodních surovin se totiž vyrobí pět kubických metrů tvárnic a během výroby se spotřebuje několikanásobně méně energie než u jiných materiálů. Mnohem šetrnější je proto také bilance skleníkových plynů, které se při výrobě uvolní do atmosféry. Díky specifické struktuře je pórobeton lehčí než jiné stavební materiály, což se také promítá do energetických nároků na dopravu. Nezanedbatelným aspektem je i minimální odpad při zpracování a možnost jeho zpětného zpracování při výrobě.

Udržitelná stavba
Udržitelná stavba

Nízkoenergetické i komfortní bydlení

Z hlediska nízkoenergetického provozu domu z pórobetonu je rozhodující tepelně-izolační schopnost materiálu. Miliony pórů vzduchu, které spoluvytvářejí strukturu tvárnic, působí jako nejlepší izolace a garantují budoucím stavbám tepelnou pohodu s nízkými provozními náklady. Pórobeton je ideálním základem pro energeticky nenáročné stavby a není dokonce nutné jej dodatečně zateplovat. Před stavbou je nutné se rozhodnout pro energetický standard domu a podle toho zvolit optimální variantu obvodových stěn. Výsledný objekt z pórobetonu v každém případě ušetří náklady za provoz a díky nižším emisím CO2 i naše životní prostředí.

YTONG nenabízí jen nízkoenergetické bydlení, ale také nadstandardní vnitřní prostředí. Ryzí přírodní skladba materiálu a jeho tepelně-izolační vlastnosti vytvářejí ideální mikroklima. Pórobeton neobsahuje žádné škodliviny pro naše zdraví a optimálně reguluje teplotu i vlhkost v interiéru. Uživatelé pórobetonových domů si tak mohou užívat jedinečného konceptu šetrné stavby, ekologie, zdravého bydlení i bezpečí.

Více informací najdete na www.Xella.cz.

Autor: Elena a Xella (text), Xella (foto)

Související k tématu