reklama

Vodní elektrárna na Prýglu omládla: vyrobí teď elektřinu pro více domácností

Téměř roční rekonstrukce malé vodní elektrárny Kníničky přinese za desítky milionů korun zvýšení její účinnosti o deset procent, samozřejmě vyšší produkci elektřiny a také zmírnění dopadů provozu na životní prostředí.

Vodní elektrárna na Prýglu omládla: vyrobí teď elektřinu pro více domácností

Po roční rekonstrukci malé vodní elektrárny Kníničky na brněnské přehradě úpravy umožní zvýšení účinnosti zpracování hydropotenciálu o 10 procent. Při stejném množství protékající vody tak elektrárna, kterou provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, vyrobí podstatně více elektřiny pro část Brna a okolí než dosud.

Práce si postupně vyžádaly celkovou odstávku elektrárny a vybourání a odvoz starého soustrojí. Po dohodě s Povodím Moravy došlo také k plánovanému částečnému vypuštění přehradní nádrže. Přesto bylo v době celkového vzedmutí hladiny loni na podzim nutné přistoupit k provedení opatření proti průsaku vody do stavby.

Elektrárna v brněnské městské části Bystrc na populárním Prýglu (což je v brněnském hanteci název pro tuto přehradu) prošla postupně kompletní modernizací nejdůležitějších částí. Bylo vyměněno oběžné kolo, lopaty, regulátor turbíny, klapkový uzávěr a hrabací stroj. Starou čtyřlopatkovou turbínu nahradila moderní o identickém počtu lopatek. Došlo také k převinutí generátoru.

Malá vodní elektrárna Kníničky ročně vyrobí zhruba 7 milionů kWh elektřiny, což znamená pokrytí celoroční spotřeby asi dvou tisíc domácností. Z povahy výrobny založené na bázi obnovitelného zdroje vyplýval pro rekonstrukci úkol nastavit fungování elektrárny ještě šetrněji k životnímu prostředí. Součástí rekonstrukcí všech elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje jsou proto například nejen úpravy výrobních soustrojí, ale i instalace čistíren odpadních vod, výměna česlových polí, atd. Nejinak tomu bylo i v případě Kníniček.

Více informací naleznete na www.cez.cz

Publikováno: 15. 5. 2010, Autor: ČEZ ( Tisková zpráva) , Profil autora: Redakce