reklama

ETERNAL IN Thermo - barva, která teplem neplýtvá

Máte vysoké náklady na topení? Vlhnou vám zdi? Pozorujete na stěnách tvorbu plísní? Cítíte při kontaktu se stěnou nepříjemný chlad? Potřebujete se zbavit tepelných mostů? - Hodně z vás si alespoň na jednu z těchto otázek s největší pravděpodobností odpoví kladně. Co ale s tím? Zkuste například ETERNAL IN Thermo - termoizolační a termoreflexní interiérovou malířskou barvu.

ETERNAL IN Thermo - barva, která teplem neplýtvá

Co to je a jak to celé funguje?

Co to je a jak to celé funguje?
Co to je a jak to celé funguje?

ETERNAL IN Thermo – termoizolační a termoreflexní interiérový nátěr je naplněn speciálním tepelně izolačním plnivem, tvořeným mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, obsahujícími velmi zředěný vzduch. Mikrokuličku si můžete představit jako mýdlovou bublinku s velmi tenkou stěnou.Skleněný povrch kuliček přitom výborně odráží teplo. Silně zředěný vzduch uvnitř bublinky zase velmi dobře tepelně izoluje (nejlepší tepelný izolant je vakuum). Barva s těmito bublinkami vytváří proto strukturu podobnou, jako pěnový polystyren.

Co to je a jak to celé funguje?
Co to je a jak to celé funguje?

Fotografie pořízená elektornovým mikroskopem. Největší kuličky dosahují průměru 100mikrometrů.

Co to je a jak to celé funguje?
Co to je a jak to celé funguje?
Co to je a jak to celé funguje?
Co to je a jak to celé funguje?

Je třeba zdůraznit, že se pohybujeme v mikrosvětě. Rozměry bublinek dosahují velikosti 50 – 100 tisícin milimetru. Jsou rozptýlené v nátěrové hmotě a teprve po odpaření vody (vyschnutí barvy) na sebe těsně dolehnou a vytvoří potřebnou izolační vrstvu. Čím je tato vrstva silnější a obsahuje více izolačních mikrokuliček, tím vyšší je izolační efekt.

Tepelná pohoda

Tepelná pohoda
Tepelná pohoda
Tepelná pohoda
Tepelná pohoda

Naprostá většina přenosu tepelné energie v prostoru probíhá sáláním (čili přenosem elektromagnetických vln prostorem). Sálání energie nelze spatřit, vaše kůže a nervová zakončení ho však vnímají velmi citlivě. Sáláním přichází například teplo ze Slunce. Podobně to probíhá i uvnitř místnosti. Vnitřní prostor je ohříván radiátorem (i zde mluvíme o sálání tepla), ale současně je ochlazován studenými stěnami. Ty nezanedbatelnou část tepla pohltí a odvedou pryč. V místnosti s teplými stěnami, ve které je např. 22°C, se cítíme mnohem příjemněji než v místnosti se studenými stěnami, ve které je rovněž 22°C. V obou místnostech je stejná teplota, ale rozdílná tepelná pohoda. Stěny natřené hmotnou ETERNAL IN Thermo mají vyšší povrchovou teplotu (až o několik stupňů) a tepelnou pohodu tak zlepšují.

Tepelná pohoda
Tepelná pohoda

Termofotografie ukazuje změnu povrchové teploty stěny (zelený obdélník) v místě aplikovaného vzorku barvy Eternal in Thermo.

Odraz tepla

Běžné kontaktní zateplovaní systémy (polystyren, minerální vata) staví do cesty teplu bariéru ve formě jakýchsi vzduchových kapes a zpomalují tak průchod tepla materiálem. Vedení tepla těmito materiály je pak výrazně nižší, než u běžných stavebních prvků (cihla, beton, omítka). Na podobném principu funguje i termoizolační nátěr, který v tomto případě vytváří bariéru prostupu tepla z vnitřku místnosti do stěn. Jen vzduchové kapsy v polystyrenu byly nahrazeny vzduchovými kapsami v podobě vakuem vyplněných mikrokuliček.

V případě barvy ETERNAL IN Thermo je však využito ještě dalšího fyzikálního efektu. Teplo sálající v místnosti naráží do stěn, které část tepla odrazí zpět do prostoru a část pohltí. Odrazivost povrchu závisí jednak na barvě (bílá odráží víc než černá), ale také na materiálu, ze kterého je povrch tvořen. Efekt odrazu známe všichni u světla - čirým sklem projde téměř všechno, potažené tenkou vrstvičkou stříbra (zrcadlo), odrazí naopak většinu světla zpět. Odraz světla způsobuje, že se v zrcadle vidíme. Jako světlo se i teplo šíří vlněním, jen má jinou vlnovou délku. Skleněný povrch kuliček v našem případě odráží teplo podobně, jako se světlo odráží v zrcadle. Protože tento jev nazýváme termoreflexí, lze ETERNAL IN Thermo označit také jako termoreflexní nátěr.

Snížení nákladů na vytápění

V místnosti s chladnějšími stěnami (nižší tepelnou pohodou) máme snahu vytápět na vyšší teplotu, abychom se v ní cítili dobře. Topíme tedy více a dráž. A to nejen pro krytí ztrát tepla unikajícího do stěn, ale také pro dosažení vyšší tepelné pohody. Zvýšení povrchové teploty stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo tak přispívá k celkovému snížení nákladů na vytápění.

Omezení vlhnutí stěn

Omezení vlhnutí stěn
Omezení vlhnutí stěn
Omezení vlhnutí stěn
Omezení vlhnutí stěn

Teplý vzduch do sebe pojme víc vlhkosti než studený. Je to základní fyzikální jev odpovědný za déšť, sníh, mlhu, jinovatku, námrazu na stromech či zamlžení skel ve studeném autě. Přesáhne-li vlhkost vzduchu uvnitř místnosti určitou mez, začne se tato vlhkost na nejstudenějších místech srážet. Nejčastěji to vidíme na orosených sklech spodních rámů oken, na zdech nadokenních překladů či v nezateplených rozích místností. Ke srážení dochází na chladných místech, rosí se a namrzají chladné povrchy, ale zvýšením povrchové teploty stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo tomuto srážení vlhkosti zabráníte.

Odstranění základní příčiny vzniku plísní

Odstranění základní příčiny vzniku plísní
Odstranění základní příčiny vzniku plísní

Je všeobecně známo, že ve vlhkém prostředí rostou plísně a houby. Ty produkují mykotoxiny a aflatoxiny, které jsou více či méně toxické, patří mezi silné alergeny, přičemž řada z nich je dokonce rakovinotvorná. S výtrusy a spórami se tyto látky dostávají do ovzduší. Povrch stěn porostlý houbami či plísněmi je estetický nevalný, ale hlavně představuje vážné zdravotní riziko.

Nátěr barvou ETERNAL IN Thermo omezuje vlhnutí stěn a vytváří tak podmínky, ve kterých houby a plísně nerostou. Odstraňuje tedy příčinu. A na místa ošetřená termoizolačním nátěrem se plísně a houby už nevracejí.

Více informací o dalších typech a použití nátěrových hmot se dozvíte na www.barvy-eternal.cz.

Publikováno: 4. 10. 2010, Autor: Austis (text a foto), PePa (foto) , Profil autora: Redakce