reklama

Zima klepe na dveře také u energetiků

Poruchové čety ČEZu čekají v následujících dnech a měsících nástrahy zimního období, které sebou mnohdy nesou zvýšený počet poruch a následných výjezdů. Těch už letos jednotlivé čety v severočeském regionu absolvovaly přes devět tisíc. V terénu se energetici neobejdou bez těžké techniky, ale k poruchám často vyrážejí i na skútru či na sněžnicích. K dobře a rychleji odvedené práci by měly přispět investice do modernizace vybavení montérů i samotné techniky.

Zima klepe na dveře také u energetiků

Letos ČEZ v rámci investic nakoupil nové motorové pily STIHL, dále trasovací komplety, které pomáhají přesněji zaměřit kabely, měřící přístroje zemních a izolačních odporů, také sestavy manipulačních tyčí, které se používají k ořezům stromoví ze země a oklepávání námrazy. Montérům jsme pořídili zkratovací soupravy k zajištění pracoviště na venkovním vedení vysokého napětí ze země, bez použití montážní plošiny a dokoupili jsme také jednofázové elektrocentrály, které se používají v případech, kdy je trafostanice například vlivem poruchy bez napětí. I letos proběhla částečná obnova vozového parku – nákup více modernějších vozů 4x4 pro větší dostupnost v terénu za horších klimatických podmínek.

V pohotovosti je v severních Čechách na 66 pracovníků poruchové služby. V případě kalamitního stavu způsobeného nepřízní počasí dochází až ke zdvojnásobení počtu pracovníků v pohotovosti a povolání subdodavatelských firem.

V zimním období často dochází k teplotním výkyvům. Zpravidla s oteplením po třeskutých mrazech se energetici vydávají na mimořádné preventivní pochůzkové kontroly v námrazových oblastech. Jejich cílem je kontrola venkovního vedení a případné „oklepání“ námrazy, která by mohla způsobit problémy s dodávkou elektřiny. Vysoké mrazy a s tím související nízké teploty problémy nedělají, námraza na vedeních se tvoří zpravidla okolo nuly, kdy je vysoká koncentrace vlhkosti. Svojí vahou pak může prověsit vedení či dokonce přetrhnout vodiče. Energetici námrazu sklepávají speciálními tyčemi, popřípadě dispečink „pustí“ více elektřiny přes vedení, kde se námraza tvoří. Dojde pak k přirozenému odtávání.

V případě kalamitní situace mají poruchové čety připravenu k okamžitému nasazení veškerou techniku a mechanizaci včetně osobních terénních vozidel, montážních plošin na podvozcích lehkých, těžkých i terénních nákladních vozidel. Vozidla v horských oblastech jsou vybavena řetězy a navijáky. Na území severních Čech posádky disponují 4 sněžnými skútry s vlečnými saněmi, a to dvěma v Tanvaldu, po jednom ve Výškově a Vejprtech. Nezbytné pro pracovníky na pohotovostních místech v horských oblastech jsou také sněžnice, které zlepšují mobilitu pracovníků v hlubokém sněhu a běžky.

V nepřetržitém spojení s techniky jednotlivých pohotovostních míst poruchové služby je dispečink. Systém GPS, kterými jsou vybavena všechna vozidla posádek, umožňuje ihned lokalizovat místa jejich výskytu a k odstranění vzniklé poruchy vyslat nejbližší z nich.

V zimních měsících dochází ke zvýšení počtu poruch především v důsledku přívalů sněhu, námrazy, či vichřice, kdy k přerušení dodávky elektrické energie dochází nejčastěji vlivem pádu stromů nebo větví do vedení. I přes provedené průklesty v řádech milionů korun, které Skupina ČEZ v ochranném pásmu vedení provádí, dochází k pádům vyšších stromů stojících mimo ochranné pásmo. Svojí výškou pak stromy i přes tato bezpečnostní opatření dopadají na vodiče. Případné rozšíření tohoto pásma naráží na absolutní nesouhlas ekologických aktivistů.

Více informací naleznete na www.cez.cz

Publikováno: 5. 12. 2010, Autor: ČEZ (Tisková zpráva) , Profil autora: Redakce