reklama

Víc elektřiny z vodních elektráren

O více než 60 000 MWh čisté elektřiny navíc proti současnému stavu vyrobí do dvanácti let ve vodních elektrárnách Skupina ČEZ, což pokryje roční spotřebu sedmnácti tisíc domácností. Zvyšování účinnosti vodních elektráren je alternativou k výstavbě obnovitelných zdrojů v nových lokalitách.

Víc elektřiny z vodních elektráren

Dodatečnou výrobou elektřiny v objemu 60 000 MWh ročně bez nutnosti výstavby nových zdrojů hodlá Skupina ČEZ do budoucna přispět k plnění platných závazků České republiky vůči Evropské unii v oblasti rozšiřování podílu výroby z tzv. zelených zdrojů energie na celkové spotřebě energií. Umožní to realizace programu zvyšování účinnosti stávajících vodních elektráren provozovaných společností ČEZ, a. s. Do roku 2022 tak díky souboru těchto opatření navýší velké vodní elektrárny výrobu o množství pokrývající spotřebu více než 17 tisíc domácností. Opatření by současně měla znamenat snížení emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun.

Čím budeme pokračovat?

Program má hlavní body teprve před sebou. Letos byla zahájena modernizace jednoho ze soustrojí vodní elektrárny Slapy. Dodatečná elektřina ze Slap tak pokryje spotřebu téměř 3 tisíc středočeských domácností. Následovat by měla modernizace jednoho ze soustrojí elektrárny na Lipně. Rozsáhlé úpravy s cílem navýšení účinnosti, rozšíření provozního pásma a navýšení maximálního výkonu čekají také přečerpávací elektrárnu na Dlouhých Stráních v Jeseníkách. Postupná modernizace oběžných kol a provedení celkových generálních oprav u většiny soustrojí čeká postupně všechny vodní elektrárny provozované OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s.

Nezahálí ani malé vodní elektrárny

Vedle programu zvyšování efektivity soustrojí v rámci vodních elektráren běží v posledních letech podobná iniciativa v portfoliu malých vodních elektráren provozovaných společností ČEZ Obnovitelné zdroje. Jejich cílem je většinou zvýšit prostřednictvím instalací nových technologií účinnost zpracování hydropotenciálu o deset procent. Rekonstrukcemi s tímto záměrem takto prošly např. elektrárny v Kníničkách, Pardubicích, Předměřicích, Spytihněvi, Obříství, Přelouči nebo Práčově.

Zajišťování nových zdrojů 100% čisté ekologické energie je zároveň v souladu s vizí FUTUR/E/MOTION, kterou Skupina ČEZ deklaruje záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.

Více informací naleznete na www.cez.cz.

Publikováno: 26. 12. 2010, Autor: Čez (tisková zpráva) , Profil autora: Redakce