reklama

Rigips ocenila Česká stavební akademie

Společnost Rigips, s.r.o. získala Čestné uznání v soutěži o Stavební výrobek – technologii roku 2010 České stavební akademie. Ohodnocena byla technologie redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky, za úspěšné akustické řešení a konkrétní stavební návrh pružně reagující na aktuální potřebu.

Rigips ocenila Česká stavební akademie

Budovy s lehkým obvodovým pláštěm jsou nejčastěji využívány ve sféře občanské vybavenosti jako kancelářské či společenské prostory. Tedy jako místo, ve kterém se shromažďuje velké množství lidí. Provoz takovýchto budov mívá řadu specifických požadavků. Jedním z nich je i potřeba kvalitní zvukové izolace. V tomto druhu výstavby jsou citlivé detaily, které se musí v projektu správně vyřešit a následně v praxi spolehlivě zabudovat tak, aby bylo dosaženo efektivní protihlukové ochrany.

V budovách s lehkým obvodovým pláštěm bývá takovým detailem napojení vnitřní sádrokartonové dělicí příčky na velmi subtilní, úzký fasádní sloupek. Skloubit tak protichůdné požadavky, jako je malá tloušťka a vysoká neprůzvučnost příčky, je často obtížně řešitelný technický problém.Tloušťka dělicí příčky, dostatečně dimenzovaná zejména s ohledem na dosažení požadované zvukové izolace, musí být zmenšena tak, aby bylo možné provést napojení na subtilní navazující konstrukci. Napojení je pak provedeno pomocí „redukcí příčky“ (pruhem stěny o vhodné tloušťce) obvykle v šířce okenního parapetu.

Rigips ocenila Česká stavební akademie
Rigips ocenila Česká stavební akademie
Rigips ocenila Česká stavební akademie
Rigips ocenila Česká stavební akademie

Příklady řešení takovýchto napojení jsou již tradičně publikovány v technických podkladech jednotlivých výrobců. Dosud nikdy však nebyla tato řešení doprovázena údaji o zvukově izolačních vlastnostech částí stěn s redukovanou tloušťkou. Projektant či realizátor byl ponechán v situaci, kdy se při řešení výsledné zvukové izolace musel spolehnout jen na svoji zkušenost, pocit či odborný odhad.

Společnost Rigips, s.r.o., se rozhodla postavit se tomuto problému čelem a nabídnout projektantům konstrukce založené na výborných materiálových vlastnostech sádrokartonové modré akustické desky. Technický tým navrhl akustické řešení tohoto stavebního detailu.

Navržená konstrukce pro redukované napojení musela odpovídat šířkám fasádních sloupků, a tudíž být v tloušťce cca 45 až 82 mm. Bylo připraveno několik variant sádrokartonových konstrukcí na ocelových Rigiprofilech s jedno- nebo vícenásobným opláštěním modrou akustickou sádrokartonovou deskou, vloženou vhodnou minerální izolací a případně v kombinaci s ocelovými pozinkovanými plechy tloušťky 1 mm.

Vzduchová neprůzvučnost vybraných řešení musela poskytnout dostatek rezervy pro splnění základních požadavků normy ČSN 73 0532 pro akustiku v administrativních a kancelářských budovách. Výsledkem pak musely být spolehlivé, zkouškami ověřené údaje.

Jelikož celková tloušťka konstrukce je významným faktorem ovlivňujícím výslednou neprůzvučnost, bylo nutno nahradit „úbytek“ tloušťky pečlivým výběrem použitých materiálů. Ve skladbách jsou proto kromě speciálních modrých sádrokartonových desek s vysokou zvukově izolační schopností použity i ocelové pozinkované plechy.

Z řady možných řešení redukovaných napojení byla vybrána čtveřice sádrokartonových konstrukcí s tloušťkou od 45 do 82 mm. Všechny čtyři vybrané konstrukce byly v srpnu 2010 testovány ve zkušebně akustiky CSI, Praha. Výsledky zkoušek a příslušné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti potvrdily správnost navržených řešení.

Více informací naleznete na www.rigips.cz

Publikováno: 26. 2. 2011, Autor: Rigips (tisková zpráva), Profil autora: Redakce