reklama

Bio Golem funguje bez šému

Krásné počasí většinu kutilů, majitelů chat, chalup a zahradních chatek, táhne o víkendu do přírody, zvelebovat své nemovitosti a užít si pobytu na čerstvém vzduchu. Mnoho víkendových obydlí nemá kanalizaci a je vybaveno septiky. Aby nám tato zařízení zmíněný čerstvý vzduch nekazila, používáme různé prostředky na jejich údržbu. A právě tady se začíná prosazovat biotechnologie.

Bio Golem funguje bez šému

Bezpečnostní a zdravotní předpisy nutí postupně výrobce snižovat koncentrace aktivních látek v konvenčních chemických přípravcích, což má za následek jejich klesající účinnost. I přes to však přípravky představují ohrožení pro své bezprostřední okolí i pro celou přírodu, neboť ještě stále obsahují nebezpečné chemikálie.

Biotechnologický výzkum nabízí řešení

Jde například o přípravky biotechnologie Bio Golem. Ty nepůsobí proti nečistotám obrovskou silou mocného hliněného monstra, oživeného pomocí kouzelného šému, ale díky novinkám v biotechnologii, které v současné době představují typ nejúčinnějšího biologického produktu. Existuje jich celá řada a jsou určeny jak pro potrubí, tak pro septiky apod.

Neobsahují žádné zdraví či přírodě škodlivé chemikálie. Sestávají z miliard účinných bakterií, které v kombinaci s unikátní skladbou enzymů obsažených v roztoku okamžitě začnou stravovat organické látky usazené v případě Bio Golemu P v potrubí, v případě Bio Golemu S k samočištění septiků, jímek, ČOV, apod.

Řada výrobků Bio Golem připravená s využitím nových biotechnologií významné americké vědecké instituce je určená pro použití všude tam, kde je nutno se vypořádat s negativními důsledky existence organických odpadů.

Přípravky využívají schopnost vybraných bakterií a přírodních enzymů rozkládat a stavovat organické látky, které znečišťují vaše odpadní potrubí, septiky, suché záchody, odpadní jímky, lapače tuků apod. Stravováním páchnoucích organických látek se zabraňuje i šíření nepříjemných pachů. Uplatnění najde nejen v domácnostech, ale také v restauračních zařízeních, nemocnicích, hotelech, rekreačních objektech apod.

Bio Golem P

Bio Golem P
Bio Golem P

Vnitřní stěny odpadních potrubí při používání postupně zmenšují tuky, mýdlo, vlasy a další organické látky, které se zde usazují. Důsledkem je snížení průtočnosti a nakonec ucpání trubky. Chceme-li usazování zamezit a nečistoty odsud odstranit bez chemikálií a kyselin, biologicky, přírodně a šetrně k životnímu prostředí, musíme použít přípravky k tomu určené. A tyto požadavky splňuje právě řada s biotechnologií Bio Golem.

Ideální by bylo v takovém případě vnitřek potrubí po celé délce vyčistit. Toho je ovšem obtížné docílit běžnými chemickými prostředky, které jsou určeny především pouze k odstranění ucpávky. Neodstraňují nánosy ze stěn trubek, které zpomalují odtok vody a dříve či později opět potrubí ucpou.

Bio Golem P
Bio Golem P
Bio Golem P
Bio Golem P

Pravidelné používání tohoto přípravku podpoří kolonizaci vašeho septikového systému životaschopnými populacemi bakterií, které budou zajišťovat nepřetržitou samočisticí schopnost ve všech odpadech a celém septikovém systému. Zabrání se tak hromadění kalů, vytváření plovoucí vrstvy z tukového povlaku i usazování tuhých organických částic. V septikových systémech se tak výrazně sníží zápach a prodlouží se interval odčerpávání obsahu septiku. Odpadní vody z takto ošetřeného septiku se mohou odvádět i do půdy, kam doplní mikroorganizmy zlepšující drenážní vlastnost půdy.

Více na www. druchema.cz.

Publikováno: 31. 5. 2011, Autor: Elena a Druchema (text), PePa a Druchema (foto), Profil autora: Redakce