reklama

Diamantové řezné kotouče

Diamantové řezné kotouče jsou primárně určeny především pro profesionální použití. V této oblasti, a to zejména v průmyslové a řemeslné výrobě, roste neustále tlak na intenzifikaci výrobních procesů, který souvisí především s produktivitou práce a zkracováním neproduktivního času.

Diamantové řezné kotouče

Diamantové kotoučepředstavují díky svým vlastnostem možnost až mnohonásobného prodloužení životnosti. Vynikají vysokou přesností, výkonností, životností, vyšší bezpečností při práci a v neposlední řadě zvýšenou hygienou práce díky eliminaci prašnosti a hluku. Tento druh kotoučů se uplatňuje především v oblasti pozemních a inženýrských staveb, sklářství, u pokrývačů a kameníků, ale čím dál více oceňují jejich vysokou kvalitu i domácí kutilové.

Diamantové řezné kotouče
Diamantové řezné kotouče
Diamantové řezné kotouče
Diamantové řezné kotouče

Lze je rozdělit na celoobvodové a segmentové, které se od sebe liší typem segmentu. Celoobvodové diamantové kotouče mají nepřerušovaný souvislý segment, který je k tělu kotouče většinou připevněn tzv. metodou sintrování, kdy je vrstva segmentů kotouče vytvořena „spékáním“ spojovacích materiálů – pod tlakem dochází k slisování segmentů s jádrem listu. Takovéto kotouče jsou vhodné zejména pro řezání měkkých a středně tvrdých materiálů, jako je například dlažba, keramické obklady a středně tvrdý beton, a obecně pro aplikace, u kterých je vyžadován hladký řez bez vylamování hran. Tyto kotouče je ale nutné chladit.

Oproti tomu se segmentové diamantové kotouče s přerušovaným obvodem vyznačují lepším chlazením a odvodem řezaného materiálu. Další možností je pak kotouč z kovového nosiče a segmentů, které jsou k nosiči přivařeny laserem - jedná se o velmi účinný způsob připevnění segmentu k jádru listu laserovým paprskem, díky kterému jsou pak takovéto kotouče odolné proti velkému zatížení bez nutnosti chlazení. V současnosti se jedná o nejdokonalejší technologii.

Diamantové řezné kotouče
Diamantové řezné kotouče

Další podstatné rozdělení diamantových řezných kotoučů je podle oblasti použití, tedy řezaného materiálu (kotouče na beton, keramiku, kámen, asfalt, porcelán, atd.). Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru vhodného řezného kotouče, jen tak je totiž možné dosáhnout maximální řezné rychlosti a dlouhé životnosti. Životnost diamantového kotouče je však nejvíce ovlivněna způsobem, jakým se s ním zachází. Je proto třeba mít na mysli základní pravidla pro práci s těmito vysoce výkonnými nástroji:

  • kotouč musí být přesně upevněn
  • kotouč nesmí být vystaven nárazu ani pádu
  • směr otáčení řezného kotouče, který je naznačen šipkou, je nutné dodržovat
  • při řezání se nesmí na kotouč tlačit – hmotnost stroje/nářadí je v řadě případů dostačující
  • je nutné zabraňovat přehřátí kotouče – je vhodné ochlazovat diamantový kotouč během na prázdno
  • kotouče je možné používat pouze pro přímý řez
  • je nutné dodržovat předepsané maximální otáčky kotouče
  • kotouče určené pro řezání za mokra se nesmí používat bez chlazení

Věříme, že při dodržování výše uvedených zásad vám budou naše diamantové řezné kotouče sloužit k plné spokojenosti a vyšší počáteční investice se mnohonásobně vrátí.

Více na www.techni-trade.com.

Publikováno: 30. 8. 2011, Autor: Techni Trade s.r.o. (text a foto), PePa (foto), Profil autora: Redakce