Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

V rámci unikátního požárního experimentu COMPFIRE ve Veselí nad Lužnicí nechali stavební odborníci hořet dvoupodlažní administrativní budovu. Při hodinovém požáru se teplota uvnitř budovy vyšplhala nad 1 000 °C a ani při tak intenzivním žáru nejevilo opláštění budovy systémem ROCKPROFIL známky necelistvosti či porušení kritérií požární odolnosti.

Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

Samotný experiment, který měl v praxi ověřit platnost evropských požárních norem a posun ve vývoji ocelových konstrukcí, byl rozdělen do dvou fází. Nejdříve 6. září proběhl přípravný požár v 1. patře, až poté následoval hlavní test. Při něm se v uměle vytvořené administrativní budově naskládalo na podlahu v přízemí předem vypočítané množství dřevěných latí, složených do hranic jako palivo – požární zátěž. Celá budova byla protkána měřicími přístroji a senzory. Vedle ní, na dohled asi tří set diváků z celé Evropy i dalších zemí, se postavila elektronická časomíra a také display, ukazující teplotu uvnitř budovy.

Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

Dvacet minut po zapálení nastala etapa tzv. plně rozvinutého požáru, kdy teploty stále stoupaly a výška plamenů dosahovala až 4,5 m. K dramatickému efektu za zdánlivě klidného hoření, který podtrhnul rizika a nebezpečí skutečných požárů, došlo v okamžiku, kdy tlak vodní páry uvnitř jednoho z nosných sloupů přesáhnul pevnost ocelové trubky (vyplněné betonem, z něhož pocházela vlhkost). Výsledkem byla exploze, kdy v horní části sloupu vznikla výrazná trhlina. Psychologický efekt byl výrazný. Narušený sloup však zůstal pevně stát a přenášel i nadále zatížení, aniž by se vychýlil, prohnul nebo zlomil.

Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

Celkem zde bylo nainstalováno šest různých povrchů ROCKPROFIL. Výsledná měření dopadla na výtečnou, u stěn se po celou dobu testování neobjevily známky necelistvosti anebo porušení kritérií požární odolnosti. Rozpon 7,5 m fasádního kazetového systému byl tak ověřen v praxi a prokázalo se, že odolnost těchto stěn během požáru skutečně dosahuje 60 minut. Výplň z minerální vlny odolala magické hranici 1 000 °C a zabránila rozšíření požáru mimo zkušební objekt. V reálném životě to znamená záchranu všech vytvořených hodnot a především lidských životů.

Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

Více na www.rockwool.cz.

Autor: ROCKWOOL, a.s. (tisková zpráva)

Související k tématu