Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

V předchozím článku jsme se začali zaobírat problematikou zabezpečení veřejných prostor. V dnešním dílu se na možnosti zabezpečení podíváme blíže, například na elektronickou kontrolu vstupu.

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

Mezi nejčastějšími dotazy, které ve společnosti SHERLOCK řešíme, jsou požadavky na komplexnost řešení. To znamená možnost realizovat nejen mechanické zabezpečení vstupů prostřednictvím bezpečnostních dveří, ale zajistit současně i spolehlivé řešení oprávněného přístupu zaměstnanců do jednotlivých částí objektu prostřednictvím systému generálního klíče s navázáním na systém EKV (elektronické kontroly vstupu), který oprávněnost vstupu rozšiřuje o možnosti časového naprogramování přístupů a samozřejmě i detailní evidenční záznamy o čase vstupu a o délce a místě pobytu jednotlivých osob v rámci objektu. Zapojení MZS a EKV do systému EZS (elektronický zabezpečovací systém) je potom nejvyšší možné komplexní zajištění celého objektu s možnostmi ovládání dveří pomocí kódových klávesnic, bezkontaktních čipů, biometrických snímačů a jiných čtecích terminálů.

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl
Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

Bezpečnostní dveře SHERLOCK lze do všech těchto systémů zapojit. Na základě specifikace vašeho dodavatele elektronického systému dveře vybavíme elektromechanickými zámky, elektromotorickým ovládáním cylindrické vložky, kontakty pro signalizaci otevření a zavření dveří (včetně signalizace uzamčení dveří), nebo vybavíme zárubeň elektromagnetickým otevíračem (tzv. el. vrátný), který může být ovládán třeba pracovníkem recepce jen pomocí tlačítka. Menším provozům může takové jednoduché elektrické otevírání dveří postačovat, větší organizace ale již obvykle řeší důslednější kontrolu a evidenci vstupů či průchodů „do“ nebo „z“ chráněných či jinak vyhrazených prostor/zón, většinou s přesně vymezeným oprávněním vstupu jednotlivým osobám. Tyto kontroly se mohou realizovat prostřednictvím čipů nejrůznějšího provedení, klávesnic nebo kontrolou biometrických údajů jako např. otisku palce nebo sejmutí obrazu oční sítnice.

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl
Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

V místech, kde je potřeba zaznamenávat i přesný čas použití v kombinaci s totožností osoby, která vchod/průchod použila, je potom možné dveře vybavit již zmíněnými detektory otevření, uzavření a zamknutí dveří. Přes kontaktní rozhraní potom lze takto upravené dveře napojit na jakýkoliv ovládací systém, ať už je součástí okruhu řešícího pouze kontrolu a evidenci procházení a vstupů, nebo je napojený na nadřazený centrální průmyslový systém kontroly, zabezpečení a inteligentního řízení budovy.

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl
Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

Z uvedených důvodů je každá poptávka a zakázka řešena individuálně - podle konkrétního místa určení (lázeňské komplexy nebo hotely, městské bazény apod.), podle provozních potřeb (počet obsluhujících osob a jejich oprávnění pohybu, podle způsobu ovládání (EKV, EZS). Výrobu a instalaci dveří přizpůsobíme podle individuálních požadavků každého provozu.

Koncepce komplexního řešení může být například doplněná o velmi specifické prvky ochrany - dveře mohou být např. vybaveny dvouokruhovým uzamykáním, kdy u zvlášť důležitých prostorů je použitím rozdílných klíčů vynucena přítomnost dvou osob pro otevření nebo průchod, případně může být druhý okruh řešen elektronicky - první osoba provede ověření a odemknutí elektronického zámku a druhá osoba provede odemknutí manuálně ovládaného sekundárního zámku, který uvolní mechanicky soustavu uzamykacích čepů (např. úschovné místnosti a pokladny hotelů a lázeňských komplexů).

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl
Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech - 2. díl

Speciální možnosti ochrany jsou také často využívány pro potřeby zajištění ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., protože velká část provozovatelů o svých návštěvnících, pacientech, hostech nebo předplatitelích služeb vede záznamy obsahující „citlivá data“ a všechna místa „skladování“ těchto údajů musí být dostatečně zabezpečena - ať už jde o počítače s elektronickými záznamy, nebo o klasické kartotéky.

www.sherlock.cz

Autor: SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. (text a foto)

Související k tématu