Balkony 4x jinak s Hasoftem

Jedním z nejvíce namáhaných prvků venkovních konstrukcí staveb jsou balkony. Proto je kvalitní provedení nové skladby nebo kvalitní oprava velice důležitá. Jestliže se v našich klimatických podmínkách předpokládá životnost vnějších zateplovacích systémů minimálně pětadvacet let, tak u nekvalitně provedené rekonstrukce balkonu jsou poškození viditelná často již po prvním zimním období. Ve většině případů je to způsobeno nesystémovým použitím různých materiálů od několika výrobců a nedostatečným (nebo žádným) odborným zaškolením pracovníků.

Balkony 4x jinak s Hasoftem

Na základě těchto zkušeností firma HASOFT vyvinula kompletní systém pro novostavby a rekonstrukce balkonů. Jeho výhodou je dodávka všech potřebných materiálů od jednoho výrobce a odborné zaškolení pracovníků. S tím samozřejmě souvisí možnost sjednocení záručních podmínek s celou stavbou.

Balkonový systém HASOFT má více variant. Nejpoužívanější je kompletní systém s reprofilačními maltami, oplechováním, hydroizolací (nátěr nebo fólie), flexibilním lepidlem a vodoodpudivou spárovací hmotou. Jako první z výrobců stavební chemie používá HASOFT již od roku 2005 tzv. suchou montáž BALKONOVÉHO PROFILU s pomocí SAMOLEPICÍHO TĚSNICÍHO PÁSU. Toto řešení usnadňuje montáž oplechování a zároveň zamezuje přenášení pohybů vznikajících teplotní dilatací oplechování.

Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT

Zajímavou variantou je použití KONSTRUKČNÍCH DESEK HASOFT místo vyrovnávacího betonového potěru, na které se opět provede montáž oplechování. V tomto případě je použita jako hydroizolace TĚSNICÍ FÓLIE PROFI.

Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT

Tato varianta je jedinečná pro takové opravy balkonů a lodžií, kde je nutné dodržet výšku celkové skladby vzhledem k např. již zabudovaným balkonovým dveřím. Příjemným bonusem tohoto postupu je zateplení betonové konstrukce a minimalizace tepelných mostů. Zejména při rekonstrukci je v některých případech na projektanta kladen požadavek nízké hmotnosti povrchové úpravy balkonů – např. z hlediska méně vyhovující statiky nosné konstrukce.

Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT

Zároveň je ale nezbytné zajistit vodotěsnost a odolnost vůči karbonataci. Zde firma HASOFT nabízí dvě řešení. V prvním případě jde o provedení hydroizolačního nátěru LEPENKA V PRÁŠKU, který je finálně upraven pomocí BARVY NABETON v různém barevném odstínu. Toto řešení je vhodné zejména pro méně mechanicky namáhané plochy.

Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT

Druhou variantou je povrchová úprava plochy balkonu s pomocí výrobku TEKUTÁ DLAŽBA. Jedná se o epoxidovou pryskyřici s barevným křemičitým pískem. Toto řešení už splňuje vysoké nároky na otěruvzdornost a vysokou mechanickou i chemickou odolnost. Navíc je možné libovolně zvolit požadovanou drsnost povrchu.

Závěrem je nutné zdůraznit skutečnost, že i s kvalitními materiály lze bez dodržení technologických postupů a bez důkladného proškolení způsobit opravdu velké nepříjemnosti.

Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT
Balkonový systém HASOFT

Veškeré informace včetně pracovních postupů s názornými ukázkami najdete na www.hasoft.cz.

Autor: HASOFT (tisková zpráva)

Související k tématu