Nové možnosti s konstrukční deskou Rigistabil

Sádrokartonové systémy uspoří náklady i čas, jsou lehké, přitom odolné, ekologické a mají spoustu dalších výhod. Nová konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil nyní přidává k tradičním výhodám klasického sádrokartonu ještě další překvapivé vlastnosti.

Nové možnosti s konstrukční deskou Rigistabil

Čím tento nový stavební materiál vyvinutý společností Rigips překvapuje? Kombinace inovačních zásahů při výrobě přidala desce mimo jiné vysokou pevnost, houževnatost a únosnost. Posunula tím využití sádrokartonu do oblastí, kam dosud dosáhly jen homogenní materiály. Konstrukční sádrokartonovou desku RigiStabil je nyní již možné použít i pro nosné konstrukce.

Nové možnosti s konstrukční deskou Rigistabil
Nové možnosti s konstrukční deskou Rigistabil

Nejen pro dřevostavby

Díky velmi malým délkovým a objemovým změnám je deska ideální pro užití v dřevostavbách. Ovšem nejen v nich. Jedná se o jedinečný stavební materiál, který lze na stavbách použít všestranně. Má značnou tvrdost povrchu, vysokou ohybovou pevnost, zdravotní nezávadnost a lze s ním řešit i konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost. Cílené změny v receptuře přípravy sádrového jádra a speciální karton zlepšily i odolnost desky vůči zvýšené vlhkosti.

Unese i těžší předměty

Konstrukční deska je vhodná pro příčky, předstěny, podhledy a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí. Soudíte, že pro zavěšování těžších předmětů jsou vhodnější sádrovláknité desky? RigiStabil se jim zcela vyrovná, protože spolehlivě unese konzolově až 80 kg při použití vhodných kotevních prostředků pro dutinové konstrukce. Tvrdost povrchu desky umožňuje použít RigiStabil i v místech se zvýšeným rizikem nárazu. Je také nehořlavý a z hlediska protipožární ochrany klasifikován podle evropské normy ČSN EN 13501-2.

Unese i těžší předměty
Unese i těžší předměty
Unese i těžší předměty
Unese i těžší předměty

Nové skladby konstrukcí

Díky deskám RigiStabil můžeme mezi konstrukcemi najít nové systémy pro dřevostavby. Nosný stěnový panel s deskami RigiStabil. Je možné ho využít pro vnitřní nosné stěny. Základní modulový prvek je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Maximální šířka základního modulu je 1250 mm. Z jednotlivých modulů je možné sestavovat stěny libovolné délky podle potřeby stavby.

Nosný stěnový panel s kombinovaným opláštěním je určen pro obvodové stěny.Základní modulový prvek o šířce 1250 mm je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Délka stěny může být libovolná podle potřeby stavby. Výška musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. Alternativně je možné provést vnitřní opláštění na vodorovné kontralatě (průřez 30 × 50 mm, vzájemná rozteč max. 400 mm). Dalšími konstrukcemi s deskami jsou také nenosné příčky s deskami RigiStabil na dřevěných latích a kovových profilech. I tyto příčky mají vynikající únosnost pro kotvení těžkých břemen.

Zpracování a montáž desek RigiStabil je snadné a vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Více informací najdete na www.rigips.cz.

Nové skladby konstrukcí
Nové skladby konstrukcí

Výhody konstrukční desky RigiStabil

  • Použití i pro nosné konstrukce
  • Vysoká ohybová pevnost a únosnost
  • Zdravotní nezávadnost
  • Odolnost vůči zvýšené vlhkosti
  • Výrazně menši délkové a objemové změny
  • Dobrá tepelná izolace
  • Nehořlavost
Autor: Petr (text, Rigips (foto)

Související k tématu