Pokládka velkoformátové dlažby krok za krokem

Velkoformátová dlažba při správném provedení optimálně propojí všechny obývané prostory v jednotný a estetický celek. Obkládání podlahy však představuje jednu z nejsložitějších obkladačských „disciplín“, proto pečlivě vybírejte nejen správné keramické prvky, ale i obkladače, který při pokládce zúročí své zkušenosti a vaše vložené finanční prostředky. Pro ty, kteří se chtějí s optimálním postupem pokládky dlažby seznámit, jsme připravili postup krok za krokem, jak pokládat keramickou dlaždici Noe (RAKO) s imitací dřeva.

Pokládka velkoformátové dlažby krok za krokem

1. Příprava podkladu

Podklad pro pokládku velkoformátové dlažby musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. V případě nedostatků použijeme pro plošné vyrovnání podlahy vhodné materiály po konzultaci s technikem LBCS.K důležitým krokům před pokládkou patří rozměření dilatačních spár a jejich proříznutí v podkladu, kde se snažíme přizpůsobit dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby. Dále je nutné všechny savé podklady opatřit penetrací, která sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost.

1. Příprava podkladu
1. Příprava podkladu
1. Příprava podkladu
1. Příprava podkladu

Připravený podklad s proříznutou dilatací

2. Pokládka

K lepení velkoformátové keramiky používáme flexibilní lepící tmely kategorie C2. Vždy požíváme metodu oboustranného nanášení zubovou stěrkou se zubem min. 10 mm, kdy lépe zajistíme ideální rovinnost, docílíme bezdutinového kontaktu a ideálního spojení keramiky s podkladem.

2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka
2. Pokládka

Oboustranné nanesení tmelu zubovou stěrkou na podklad

2. Pokládka
2. Pokládka

Pokládka

3. Dilatace

Dilatace je důležitým prvkem pro správnou a bezproblémovou funkčnost keramiky. Při respektování a dodržení normou daných pravidel máme záruku na dlouholetý provoz takto vytvořeného povrchu. Při pokládce dbáme na to,aby dilatace nebyly zaneseny tmelem či spárovací hmotou. Při nedodržení čistoty pak dilatace ztrácí svoji funkčnost.

3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace

Nanášení tmele a zachování čistoty dilatačních spár, jak na podlaze, tak u stěny

3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace

Vyměřování dořezů k dilatacím

3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace

Zabroušení hrany a pokládka dlažby

3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace
3. Dilatace

Vkládání separačního provazce do dilatací před spárováním

3. Dilatace
3. Dilatace

Detail velikosti spár 1,5 - 2 mm

4. Spárování

Po vytvrdnutí lepícího tmele je dlažba pochozí a po vyčištění spár může dojít k jejímu vyspárování. Vhodnou spárovací hmotu zatíráme do spár neoprenovou nebo gumovou stěrkou a po době nutné pro zavadnutí ji opakovaně smýváme molitanovým hladítkem čistou vodou. Konečné mytí cementového závoje na povrchu dlažby provádíme roztokem s čističem CL802. Veškeré pružné spoje, dilatace, styk podlahy a soklu provádíme silikonovým nebo polyuretanovým tmelem.

4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování

Zapracování spárovací hmoty do spár

4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování

Odstranění přebytečné spárovací hmoty mytím

4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování
4. Spárování

Konečné mytí s CL802, Pružné spoje

5.údržba

Pro dokonalou funkci povrchu dlažby a spokojenost uživatele je i důležitá periodická údržba, která je specifická pro daný prostor, provoz a zvolenou keramiku. Pro vysoké znečištění veřejných podlah je vždy nastavena kombinací doporučených čistících prostředků CL802,CL803,CL810.

5.údržba
5.údržba
Autor: LASSELSBERGER, s.r.o. (text a foto)

Související k tématu