reklama

Sanace vlhkého zdiva a vzlínající vlhkosti

Vlhké zdivo je nepříjemným jevem a zná jej téměř každý majitel rodinného domu. Příčin bývá několik, od zcela chybějící izolace, přes izolaci porušenou, chybný návrh a provedení až po její stáří. Existuje několik možných řešení dodatečné izolace ve stávajícím objektu, obvykle jsou však spojeny s náročnou a drahou aplikací.

Sanace vlhkého zdiva a vzlínající vlhkosti

Mezi snadné a účinné postupy k sanaci vlhkého zdiva patří injektáž vlhkého zdiva silanovou emulzí SikaMur®-InjectoCream-100, kterou zvládne každý. Tento materiál se vyznačuje velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do ložné spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova.

Vhodné typy zdiva pro aplikaci:

 • zdivo z cihel plných či dutinových
 • kamenné i smíšené zdivo
 • duté nebo sutí plněné zdivo

Aplikace

Celá aplikace je velmi jednoduchá a vystačíte si s běžně dostupným nářadím.Postup je možné shrnout do následujících kroků:

 • k určení spotřeby emulze potřebujete znát tloušťku zasaženého zdiva a délku stěny, kde budete izolaci aplikovat. Pomocí jednoduché tabulky nebo výpočtem ze vzorce určíte potřebné množství materiálu.
 • příprava místa aplikace spočívá v určení spáry ve zdivu do které budeme emulzi aplikovat. Doporučujeme odstranit vlhkou a zasolenou omítku v celé zasažené ploše s přesahem rovnajícím se dvěma tloušťkám zdiva.
Aplikace
Aplikace

 • do spáry ve zdivu vyvrtejte vodorovným směrem otvory o průměru 12 mm v osové vzdálenosti do 120 mm. Hloubka otvoru musí být o cca 30 mm kratší než je tloušťka zdiva. Vyvrtané otvory vyčistěte pomocí pumpičky či stlačeného vzduchu.
Aplikace
Aplikace

 • vložte 300 ml kartuši nebo 600 ml monoporci do aplikační pistole, balení otevřete a našroubujte koncovku s aplikačním nástavcem s trubičkou.
Aplikace
Aplikace
Aplikace
Aplikace
Aplikace
Aplikace

 • aplikační trubičku vsuňte až na dno otvoru a důkladně jej vyplňte cca 10 mm pod okraj otvoru. Takto vyplňujte jeden otvor za druhým.
Aplikace
Aplikace

Toto je celý postup aplikace silanové emulze SikaMur®-InjectoCream-100, není třeba injektážní čerpadlo, opakovaná injektáž, čekání na vstřebání materiálu, zmrazování náplní, ani náročné podřezávání stavby.

Opatření po aplikaci

Následně doporučujeme opatřit ošetřené zdivo novou sanační omítkou SikaMur® a vyčkat až ze zdiva nad aplikací vlhkost zmizí. Rychlost vysychání je závislá na několika faktorech (roční období, teplota, větrání, typ zdiva apod.) obecně se však dá říci, že za 1 měsíc vyschne 25 mm tloušťky zdiva. Uvnitř budovy je vhodné ošetřit oblast pod rovinou vyplněné spáry pomocí vodonepropustné stěrky na cementové bázi, např. SikaTop® Seal-107. Ze vnější strany je vhodné sanační omítku ošetřit hydrofobním přípravkem, který umožní odpařování vlhkosti a zabrání dalšímu vlhnutí zdiva, např. Sikagard®-703 W.

Opatření po aplikaci
Opatření po aplikaci

Hlavní předností injektáže SikaMur®-InjectoCream-100 je:

 • vysoká účinnost díky 80 % aktivní složky
 • rovnoměrné dávkování, jednoduchá kalkulace spotřeby
 • snadná ruční aplikace trubkovou pistolí a nástavcem
 • materiál je na vodní bázi, bez rozpouštědel, je ekologický
 • nářadí lze snadno čistit vodou

Více na www.sikamur.cz.

Publikováno: 9. 9. 2012, Autor: Sika CZ, s.r.o. (text a foto)