70 procent dnešních standardních oken přestane do 10 let vyhovovat normám

Pořízení nových oken představuje investici na několik desítek let dopředu, a proto samotnému nákupu musí předcházet zvažování všech výhod a rizik. Přitom se stále najde dost stavebníků, kteří vybírají otvorové výplně pro novostavbu či rekonstrukci podle dnešních norem ČSN, přestože zároveň po týchž oknech vyžadují, aby kvalitně izolovala a poskytla dostatek komfortu i za deset nebo dvacet let. Z analýzy předního českého výrobce oken, společnosti SULKO, však vyplývá, že drtivá většina dnešních standardních oken bude již za 10 let významně zastaralých. Pouze stavebníci, kteří si dnes pořídí nadstandardně izolující okna, jejichž součinitel prostupu tepla (Uw) činí maximálně 0,8 (W /m2. K), mohou počítat s tím, že jejich profily budou vyhovovat normám i standardům po roce 2023.

70 procent dnešních standardních oken přestane do 10 let vyhovovat normám

Situace na českém trhu dokládá, že mnoho stavebníků si příliš neláme hlavu s tím, zda budou jejich okna dostatečně izolovat teplo a zajišťovat komfortní bydlení během celé své životnosti, která dosahuje několika desítek let. O tom dostatečně vypovídá fakt, že nejprodávanějšími okny jsou dnes profily, jejichž součinitel prostupu tepla se pohybuje od 1,0 do 1,2 (W /m2. K). „Okna s těmito doporučenými hodnotami jsou považována za lepší standard, ale už dnes přestávají náročnějším uživatelům stačit,“ říká Ing. Marian Figa, ředitel výzkumu společnosti SULKO. „Z našich analýz vyplývá, že v roce 2023 bude doporučená hodnota Uw pod 0,8 (W /m2. K), čemuž nebude vyhovovat celých 70 % dnešní produkce oken.“

Při pořizování oken je nutno myslet minimálně 10 let dopředu

Prognóza výzkumného oddělení společnosti SULKO vychází mj. ze srovnání, jak se historicky měnily parametry plastových oken. Z něho je jasně vidět, že i když celkově vedla od prvních pokusů k dnešním úsporným oknům dlouhá cesta, v poslední dekádě nabral vývoj doslova raketovou rychlost. „Požadavky na izolaci a komfort oken se neustále zvyšují. Dnešní moderní plastové i dřevěné profily budou za deset či dvacet let nedostačující, kdežto nadstandardně izolující okna, která se nyní mohou leckomu zdát jako technologický výstřelek a zbytečný luxus, budou doslova za pár let naprosto běžnou produkcí,“ vysvětluje Marian Figa. „Veškerá okna s nižší schopností izolace budou po roce 2023 představovat díru, kterou uniká neúnosné množství peněz za tepelnou energii. Proto by měli uživatelé, kteří nechtějí za deset let znovu měnit okna, uvažovat v delším časovém horizontu a zvažovat už dnes pořízení superúsporných profilů, jako je např. okno SULKO Profi+ se čtyřkomorovým sklem a Uw = 0,47 (W (m2. K). Trend je v tomto smyslu neúprosný a nadstandardně izolující okna nejsou luxus, ale naopak jediný způsob, jak se za deset let vyhnout další rekonstrukci.“

Při pořizování oken je nutno myslet minimálně 10 let dopředu
Při pořizování oken je nutno myslet minimálně 10 let dopředu

Vývoj a prognóza normovaných požadavků součinitele prostupu tepla a hodnota Uw nejúspornějšího okna běžných rozměrů na trhu SULKO Profi+.

Více informací naleznete na www.sulko.cz.

Autor: SULKO (tisková zpráva), PePa (foto)

Související k tématu