reklama

Za nehody a otravy plynem většinou může nesprávné používání plynových spotřebičů

V zimním období se bohužel už tradičně setkáváme se zprávami o různých nehodách a často i smrtelných otravách v souvislosti s provozem plynových spotřebičů. Samotný ohřev vody plynem za nic nemůže, na vině je většinou provoz vadných a zastaralých zařízení a jejich nesprávné použití. Jen nízké procento spotřebičů prochází každoroční revizí.

Za nehody a otravy plynem většinou může nesprávné používání plynových spotřebičů

Ačkoli by se podle různých zpráv o nehodách způsobených nesprávným používáním plynových spotřebičů mohlo zdát, že ohřev vody a vytápění plynem je hazard s lidskými životy, opak je pravdou. Při spalování plynu sice vzniká oxid uhličitý, v menší míře také oxid uhelnatý a hoření spotřebovává vzdušný kyslík, všechny tyto průvodní jevy jsou ale dány fyzikálními zákony a moderní plynová zařízení se s nimi umí velmi dobře vyrovnat. Pokud někdy k tragédii dojde, na vině je vždy nesprávně používaný, špatně nainstalovaný či zastaralý plynový spotřebič. Velké riziko pak představuje také špatný stav komína. Tato nebezpečí se týkají především zařízení typu „B“, tedy těch, která ke spalování využívají vzduch z místa instalace. Zejména starší komínové spotřebiče je pak nutné pravidelně kontrolovat a čistit, čímž maximálně minimalizujeme riziko problémů.

V naší praxi se často setkáváme s nízkým povědomím zákazníků o nutnosti správné instalace a nesprávným používáním plynových spotřebičů. Lidé se také jen málo zajímají o bezpečnostní technologie, které moderní plynový spotřebič obsahuje. A to je samozřejmě chyba. Základní vodítko přitom poskytne už vlastní označení přístroje.

Ohřívač s pojistkou
Ohřívač s pojistkou
Jestlipak při výměně kotle zkontrolovali i odtah?
Jestlipak při výměně kotle zkontrolovali i odtah?

Hledejte označení B11BS

Klíčovou bezpečnostní součástí plynového komínového spotřebiče je teplotní pojistka spalin. Ta sleduje, zda spaliny z hořáku bezpečně odcházejí odtahem do komína. Pokud tomu tak není a spaliny proudí zpět do místnosti, hořák spotřebiče se vypne. Právě špatný odtah spalin je totiž častou příčinou otrav plynem a udušení. Zařízení, která pojistku zpětného toku spalin mají, jsou označena jako provedeníB11BS. Jedině kotle či ohřívače s tímto označením lze používat v obytných místnostech.

Naproti tomu plynové spotřebiče označené jako B11 pojistku zpětného tahu spalin nemají. Legislativa ani technické normy použití spotřebičů bez pojistky nezakazují, na obalu a v technické dokumentaci těchto zařízení ale musí být jasně uvedeno omezení použití pouze na dobře větrané prostory stavebně oddělené od obytných místností. Spotřebiče v provedení B11 jsou také často určeny pouze pro provoz v exteriéru.

Pozor na komíny a technický stav plynových spotřebičů

Velmi důležitým faktorem pro absolutně bezpečný provoz plynových spotřebičů je také stav komína. Je až s podivem, kolik lidí přitom pravidelné kontroly komína podceňuje. Častým odůvodněním laxního přístupu je domněnka, že pokud nepoužíváme kotel na tuhá paliva, na stavu komína příliš nezáleží. Tento postoj je ovšem mylný. Za značnou část otrav spalinami plynového spotřebiče může právě ucpaný komín. Řešení je přitom snadné – pravidelná revize komína odborníkem.

A když už jsme u těch revizí, pravidelnou kontrolou by mělo procházet i samotné zařízení. Podle našich zkušeností je pravidelně kontrolováno a servisováno pouhých 30 % plynových spotřebičů. Odborník přitom dokáže při revizi najít drobné vady, vyměnit opotřebené a zanesené součásti, čímž výrazně prodlouží životnost celého zařízení. O zvýšení provozní bezpečnosti ani nemluvě.

Co můžete udělat pro zvýšení bezpečnosti svého plynového spotřebiče a předejít tak otravě plynem?

· Zajistěte dobré větrání místnosti, v níž je plynové zařízení umístěno.

· Pozor pří výměně oken za nová/těsnější – stále musí být zabezpečen dostatečný přísun vzduchu pro spotřebič!

· Pozor na provedení plynového spotřebiče. Zařízení označená jako B11BS mají pojistku zpětného tahu spalin, spotřebiče označené B11 nikoli.

· Udržujte spotřebič v dobrém technickém stavu a jednou ročně jej nechte zkontrolovat odborníkem.

· Pokud je to možné, umístěte spotřebič do technické místnosti či do komory, nikoli například do koupelny. Zařízení s označením B11 patří pouze do dobře větrané technické místnosti!

· Pozor na bezchybný stav komína. Pravidelná kontrola kominíkem by měla být samozřejmostí.

Více o vytápění, bezpečnostních pojistkách i spotřebičích se dozvíte na www.enbra.cz

Publikováno: 8. 3. 2014, Autor: Enbra (tisková zpráva), Profil autora: Redakce