Novinka pro tok informací i přes střešní plášť

Máte problém s příjmem televizního signálu a bojíte se cokoliv kotvit do střechy? Tak vás bude zajímat novinka od Bramacu.

Novinka pro tok informací i přes střešní plášť
Novinka pro tok informací i přes střešní plášť
Novinka pro tok informací i přes střešní plášť
Novinka pro tok informací i přes střešní plášť
Novinka pro tok informací i přes střešní plášť

Nad střechu umísťujeme stále více telekomunikačních prvků. Systémový prvek - nadkrokevní držák pro anténu - nabízí bezpečné uchycení telekomunikačních prvků nad střechou. Kromě antény (Wi-Fi, televizní, satelitní, rozhlasové apod.) lze tento produkt rovněž využít např. pro uchycení kamery. Protože se držák kotví přes kontralatě do krokví, není žádným způsobem poškozena doplňková hydroizolační fólie pod krytinou. otvor pro kabel se nachází ve svislé tyči, kabely lze pod krytinou bezpečně protáhnout v přesazích fólie. Nadkrokevní držák pro anténu lze díky univerzálnosti použít pro jakýkoliv model krytiny Bramac.

Autor: Bramac (tisková zpráva)

Související k tématu