reklama

Když jde o odpovědnost, víte, jak se pojistit?

Odpovídat za vzniklou chybu, nerozvážnost, havárii či nešťastnou náhodu nemusí být "legrace". Zvlášť pokud jde o finanční vyrovnání v situaci, kdy nový občanský zákoník zcela zásadním způsobem změnil dosavadní praxi v určování hodnoty vzniklé škody či preferování finanční náhrady v případech, kdy dřív stačila omluva.

Když jde o odpovědnost, víte, jak se pojistit?

Finanční nároky, které z odpovědnosti mohou vyplynout, dokáže řešit pojištění. Jeho nabídka je dnes poměrně široká. Například Česká pojišťovna (ČP) poskytuje pojistné programy odpovědnostního pojištění pro běžné občany, vlastníky nemovitostí, podnikatele nebo třeba společenství vlastníků jednotek. Co přesně taková pojištění poskytují za ochranu? Podívejte se na užitečný přehled těch základních.

Odpovědnost v běžném občanském životě

Pojištění občanské odpovědnosti (tzv. pojistka na blbost) řeší situace, které mohou nastat v běžném životě – ať už jde o škody, které druhým způsobíte na zdraví, majetku či dojde k finanční škodě. Základní pojistné sublimity, které v tomto případě Česká pojišťovna nabízí, jsou ve výši 2 miliony korun v případě zdraví, 1 milion u majetku a 500 tisíc korun u finančních škod.Takové pojištění stojí pouze cca 1 Kč denně a počet pojistných událostí během roku není omezen, standardně se neplatí ani spoluúčast.Výhodou je, že pojištění se vztahuje i na manžela/manželku/registrovaného partnera či děti, pokud tyto osoby žijí ve společné domácnosti s pojištěným.Majitele zvířat určitě potěší, že pojištění se vztahuje i na ty škody, které doma či venku způsobí běžně chovaný mazlíček. A takové situace nejsou nijak výjimečné. ČP řešila například moment, kdy pes roztrhal návštěvě nejen značkové oblečení, ale způsobil jí pokousáním i závažná poranění…Nejčastější škody, které jsou z občanské odpovědnosti řešeny, vznikají v souvislosti s vodou. Typicky jde o vytopení sousedů ať už při praní prádla nebo po nezavření kohoutku. Další výmluvný příklad? Prasklá hadička u toalety a následná škoda 190 000 Kč na vytopených bytech.

Domácí mazlíčci se tváří nevinně, ale i oni dokáží napáchat značné škody. Odpovědnost za ně mají jejich majitelé.
Domácí mazlíčci se tváří nevinně, ale i oni dokáží napáchat značné škody. Odpovědnost za ně mají jejich majitelé.

Odpovědnost vlastníka nemovitosti

Důležitost pojištění, které řeší škody, jež vznikly v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem či správou nemovitosti, nabývá čím dál více na významu. Potvrzují to nejen počty pojistných událostí, ale také částky vyplacené poškozeným.Pojištění se také vztahuje i na vlastníky a provozovatele zařízení v domě určeném pro nájemníky či na fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.Typickým momentem, který může majitele nemovitosti potkat, jsou pády sněhu či ledu ze střechy domu. Česká pojišťovna řeší události, při nichž dochází ke zranění jak osob, tak také k poškození zaparkovaných vozidel.V případě toho pojištění ČP nabízí základní pojistný limit pro případy újmy na zdraví, škod na majetku či finančních škod v souhrnné výši 3,5 milionu korun. I zde není v průběhu roku počet škod omezen, spoluúčast je nulová a je možné vyčerpat až dvojnásobek základního limitu.

Typickými škodami, které řeší vlastníci nemovitostí, je pád ledu a sněhu na na ulici zaparkované auto. Škody jdou do desítek tisíc.
Typickými škodami, které řeší vlastníci nemovitostí, je pád ledu a sněhu na na ulici zaparkované auto. Škody jdou do desítek tisíc.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Pojištění tohoto typu odpovědnosti je sjednáváno pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:

  • způsobenou provozní činností nebo při poskytování služeb či prodeji (např. v obchodě spadne na zákazníka nedostatečně upevněné zboží, zákazník uklouzne v provozovně a zraní se, pod zákazníkem zahradní restaurace se rozlomí plastová židle),
  • způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat (např. zákazník se nakazí salmonelou ze zakoupených zákusků),
  • kterou utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného (např. kuchařský učeň se na praxi v hotelové restauraci opaří),
  • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci (např. z domu spadne omítka a poškodí vůz zaparkovaný před domem, kolemjdoucí uklouzne na chodníku u domu a zraní si ruku, od stroje se vznítí hala najaté provozovny).

Pojištění zahrnuje rovněž regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby).Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného ve smlouvě. Zde je základní pojistný limit stanoven obvykle na 5 milionů korun.Podnikatelé ale od letošního roku – v souvislosti s novým občanským zákoníkem - podle ČP volí obvykle limity vyšší a sjednávají tento druh pojištění v komplexním pojištění s názvem Jistota. Důvodem je skutečnost, že pojištění Jistota se dokáže přizpůsobit specifickým požadavkům podnikatelů i řemeslníků právě podle činnosti, kterou provozují. Jiné pojistné potřeby má majitel autoservisu, jiné provozovatel kavárny či obchodu s potravinami.

Vytopené garáže? I to není výjimečná věc. Vhodné odpovědnostní pojištění dokáže s takovou situací pomoci.
Vytopené garáže? I to není výjimečná věc. Vhodné odpovědnostní pojištění dokáže s takovou situací pomoci.

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů SVJ a bytových družstev

Škody mohou velmi snadno způsobit i ti, kteří působí jako statutární orgány ve společenství vlastníků jednotek či bytových družstev.Tato forma připojištění by rozhodně neměla chybět v žádném pojištění odpovědnosti SVJ a bytových družstev. Například Česká pojišťovna ho automaticky poskytuje v rámci komplexního pojištění „Společný domov“, které zahrnuje i celou řadu dalších rizik, s nimiž se bytová družstva či společenství vlastníků mohou setkat.Typickým příkladem, s nímž se pojišťovny setkávají, jsou pokuty, které jsou SVJ uděleny například v důsledku neprovedení různých povinných revizí.Standardní limit je v případě ČP nastaven v rozmezí 1 až 5 milionů korun. Podkladem pro výpočet pojistného je počet bytových jednotek. Rozhodující vliv na cenu pojištění mají i dílčí pojistné sublimity a spoluúčast. Pojistné se pak může pohybovat obvykle v řádech několika tisíc korun ročně.

Vodovodní škody, kdy někoho vytopíte, patří k těm nejčastějším, které se z občanského odpovědnostního pojištění hradí. Zničená dřevěná podlaha pak není ničím výjimečným.
Vodovodní škody, kdy někoho vytopíte, patří k těm nejčastějším, které se z občanského odpovědnostního pojištění hradí. Zničená dřevěná podlaha pak není ničím výjimečným.

Rady pro nahlášení pojistné události v případě odpovědnostního pojištění

  • Nahlaste škodu ihned po jejím vzniku /zjištění. Nejrychlejším způsobem je telefonicky, přes internet či na písemném formuláři.
  • Pojišťovně doložte co nejvíce informací o události, včetně účtenek, fotografií či výpovědí svědků. Čím více informací k dispozici bude pojišťovna mít, tím lépe.
  • U většiny škod je nutná prohlídka pracovníkem pojišťovny.

Publikováno: 12. 5. 2014, Autor: Česká pojišťovna (text a foto), Profil autora: Redakce