Plechové střechy a oplechování budov

Plech jako střešní krytina provází lidstvo od raného středověku. Pozlacené střechy znají lidé již od starověku. Za celou tu dobu prošly plechové střechy zdlouhavým vývojem, který se projevil jak ve změnách používaných materiálů, tak konstrukcí samotných střech.

Plechové střechy a oplechování budov

Plechové střechy a oplechování budov

V dnešní době plechové střechy představují jeden z nejvýznamnějších způsobů zakrytí střešních konstrukcí budov. U velkoplošných staveb, jako jsou výrobní a skladovací haly, obchodní centra, sportovní haly a podobně, mají plechové střechy prakticky 100% zastoupení. V bytové a rekreační výstavbě použití plechů není zdaleka tak rozsáhlé. Plechová krytina může být provedena různě. Z trapézových plechů, falcovaných tabulí, pásů a podobně. Jedno však mají společné. Pokud již nemají od výrobce speciální povrchovou údržbu, např. z umělé hmoty, vyžadují převážně pravidelnou povrchovou údržbu – ochranné nátěry.

Sokrates TITAN je vysoce kvalitní vodou ředitelná nátěrová barva vhodná na povrchovou údržbu plechových střech. Vyznačuje se aktivní adhezí k podkladu, má vysoký obsah sušiny a vysokou odolnost na povětrnostní vlivy. Je určena nátěrům pozinkovaných, hliníkových, titanzinkových, měděných a mosaz- ných nových i starých podkladů.Používá se jako jednošichtová – jednovrstvá barva. To znamená, že dva nátěry jsou již konečným nátěrem. Obsahuje antikorozní pigmenty a inhibitory bleskové koroze, které propůjčují barvě antikorozní vlastnosti, ale není typickou antikorozní barvou. Proto u železných nebo zkorodovaných podkladů je nutné jako základ použít základní antikorozní barvu SOKRATES Anticor.

Plechové střechy a oplechování budov
Plechové střechy a oplechování budov
Plechové střechy a oplechování budov
Plechové střechy a oplechování budov

SOKRATES TITAN je konstruován na bázi zcela nových generací pryskyřic, které obsahují promotory adheze. Ty vytváří pevné vazby na kovové podklady a splňují tak náročný požadavek na maximální adhesi k podkladu. Účinky promotorů adhese jsou dokonalé i k umělohmotným podkladům.Povrch barvy je polomatný, dostatečně tvrdý, odolný na oděr a přitom pružný. Je rychle schnoucí. Poskytuje dokonalé povrchy. Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí. Aplikuje se ve dvou vrstvách.

Zásady aplikace

Barvu neřeďte více jak 5 % vody. Pozor na nátěry horských chat s plechovými střechami. Nesmíme zapomenout na velké teplotní rozdíly sluneční strany střechy a části přivrácené k stráni, nebo k lesu. Po západu slunce v horském prostředí dochází k rychlému poklesu teplot a rosný bod se může vyskytovat již při + 8ºC. Pokud neukončíme natírání střechy včas, nemá barva dostatek času na řádné zaschnutí. Následně hrozí orosení povrchu s trvalým poškozením nátěru.

Zásady aplikace
Zásady aplikace

Podklad musí být opřed aplikací vždy odmaštěn a očištěn od mechanických nečistot. Aplikace se provádí štětcem, stříkáním nebo válečkem, za minimální teploty podkladu a ovzduší po celou dobu schnutí + 10 °C. Doporučená teplota pro aplikaci je v rozmezí od +18 do +20 °C. Naopak vysoká teplota povrchu střechy při letním slunci také poškozuje nátěr. Zaschnutí pro manipulaci je dle teploty a vlhkosti ovzduší po 2 až 4 hodinách. Příchod deště bez poškození nátěru je po nejdříve 4 hodinách až 6 hodinách. Nářadí se čistí vodou, zaschlý nátěr organickým ředidlem.

Při dodržení všech zásad aplikace bude životnost nátěru minimálně 10 let.

Bližší informace získáte na www.barvy-sokrates.cz.

Autor: Building Plast (text a foto)

Související k tématu