Originální světlovod Solatube® prakticky a účelně do každého prostoru

Podle dlouhodobě prováděných studií bylo prokázáno, že běžný člověk stráví v uzavřených prostorách až 80% svého života. Snaha zavádět denní světlo do všech místností budovy již dávno není pouhým trendovým výstřelkem či vrtochem trhu, ale stala se moderním konceptem na kvalitní, zdravý a vitální život. Je prokázáno, že přirozené dynamické změny denního světla blahodárně stimulují náš organizmus a vytváří potřebné biologické rytmy. Obecně platí pravidlo, že je lepší zavádět denní světlo, nežli přistupovat k umělým náhražkám v podobě LED svítidel, či zářivek, jelikož ani ty nejlepší svítidla nenabídnou srovnatelné benefity.

Originální světlovod Solatube® prakticky a účelně do každého prostoru

Ve fázi projektování je kladen důraz na začlenění rodinného domu v územním a situačním plánu takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího oslunění objektu s ohledem na vnitřní dispozice. Geografická poloha, orientace světových stran, členitost okolní zástavby a terénu jsou jen některé z parametrů, které je třeba zauvažovat. Následně se účelově volí příslušné prosvětlovací technologie, které zajistí požadované množství denního světla správným způsobem. Úkolem našich architektů a projektantů je naplnění těchto představ k naší spokojenosti. Předpokladem dobrého návrhu jsou znalosti o nárocích na světelný komfort a umění je prakticky použít. Jedná-li se o prosvit komunikačních, obytných či účelových prostor Vašeho domu, tak je vždy dobré mít na paměti frekvenci a úlohu, pro kterou se místnost používá. Světlovod je v tomto případě nenahraditelným společníkem, který oproti tradičním produktům vyniká především svou variabilitou vedení a širokou škálou použití.

Zde nabízíme pár dobře mířených tipů a rad, jak se světlovodem nakládat v různých typech prostor tak, aby byly v souladu s charakterem jejich využití:

Komunikační prostory

Světlovody v těchto prostorách hrají velmi často úlohu primárního a jediného zdroje denního osvitu. Kvalita osvětlenosti by zde měla být vnímána především účelově. Prvotní je zajistit dobré světelně-provozní podmínky pro bezpečný pohyb osob na příslušné komunikaci. Důraz klaďte na rovnoměrnost rozptylovaného světla vzhledem k půdorysu prostoru, jelikož zachování celistvého osvětlení, které má kontinuitu podpoří celkový pozitivní dojem.

Komunikační prostory
Komunikační prostory

Vstupní hala, zádveří - prostor, s nímž je spojován první dojem, uvádí uživatele i samotné návštěvníky do domu a vytváří celkový kontext obydlí s exteriérem. Navržený světlovod Solatube® 160DS-250mm zde zlepšuje plynulost přechodu z vnějšího prostředí a kombinace s částečně prosklenými vstupními dveřmi harmonicky doplňuje úvodní světelnou scénu.

Komunikační prostory
Komunikační prostory

Chodba - často nazývaná jako „tepna domova“ je nejčastěji opomíjeným prostorem pro denní osvětlení a to především z důvodů dispoziční nedostupnosti a krátké době pobytu. Světlovod Solatube® mění světelně zanedbanou část domova v plnohodnotné prostory a dává možnost vzniku světelných vazeb mezi jednotlivými místnostmi. Prosvit objektu se stává souvislejší a získává přirozený projev. Na fotografii je příkladná aplikace třech světlovodů Solatube® 160 DS - 250mm v ideálních rozestupech pro kompaktní a uživatelsky funkční prosvit.

Komunikační prostory
Komunikační prostory

Schodiště - spojnice dvou a více podlaží je specifické svou prostorností a hloubkou. Ze všech komunikačních prostor jsou na něj kladeny nejvyšší nároky. Viditelnost stupnic a podpůrného zábradlí i při nepříznivé zimní obloze jsou dobré důvody proč zvolit větší průměr světlovodu. V praxi se z bezpečnostních důvodů vyplatí, logicky situovat světlovod k jalovému (poslednímu) stupni schodiště, aby největší světelná intenzita dopadala do míst změny výškové úrovně. Příklad vidíte na fotografii se světlovodem Solatube® 290 DS-350mm. Sekundárním přínosem takové volby je i prosvit podestové části spolu s tím schodišťovým.

Obytné prostory

Při osvětlování obytných prostor je příznačná kombinace světlovodu s různými prosvětlovacími technologiemi. Je dobré mít na paměti, že se jedná o místa trvalého pobytu, či prostory se zvýšenou frekvencí výskytu osob. Obzvlášť specifická je pak potřeba nastolení světelné pohody vzhledem ke způsobu užívání prosvětlovaného prostoru.

Obytné prostory
Obytné prostory

Obývací pokoj - místo setkávání celé rodiny si zaslouží zvláštní pozornost a příslovečné teplo domácího krbu zde může představovat i dobře prosvětlený prostor. Krásným příkladem je užití světlovodu Solatube® 290 DS-350mm s centrálním umístěním. Na příkladu je zjevné, že okenní zdroj zastíněný okolní zástavbou nedostatečně přispívá k celkové prosvětlenosti, proto na sebe světlovod přebírá úlohu primárního zdroje osvitu. V případě vysoké účinnosti okenních zdrojů doporučujeme umístit světlovod zhruba do vzdálenosti 2/3 délky místnosti od něj. Prosvit se projeví rovnoměrně, nezanikne v záři okenního zdroje ani nevytvoří přílišně přesvětlený kout v místnosti. Významnou roli v návrhu hraje celková plošná výměra, půdorysný tvar a dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti.

Obytné prostory
Obytné prostory

Ložnice - místo klidu a odpočinku nemusí nezbytně působit chladným a fádním dojmem. Výborným typem na instalaci je umístění kopule světlovodu, jako prvku odpovědného za příjem denního světla, na východní stranu střechy. Toto řešení přímo podporuje přirozené biologické návyky a ranní vstávání se stane radostnou událostí. Přesto však pro ty co si rádi přispí lze do světlovodu namontovat i stmívač a doslova tak světlovod v případě potřeby „zhasnout“.

Účelové prostory

Nalézt rovnováhu a snoubit světelné nároky typické pro trvalý pobyt i konkrétní činnosti není jednoduché. Cílem je zpříjemnit pobyt osob při specifických aktivitách a zajistit dostatek světla s ohledem na povahu vykonávané činnosti.

Účelové prostory
Účelové prostory

Kuchyň - příprava pokrmů se může někdy pěkně protáhnout, obzvlášť když čekáme návštěvu a ne každá kuchyňka má to štěstí mít idylické okénko do zahrádky. Aplikace jednoho světlovodu Solatube® 290 DS-350mm nám tento neduh hravě vynahradí. Praktické umístění světlovodu na střed dispozice umožnilo uživatelům doslova vařit v každém koutě kuchyně bez potřeby umělého dosvitu.

Účelové prostory
Účelové prostory

Koupelna - nejen protiskluzové povrchy mohou přispět k bezpečí celé koupelny. Dobře prosvětlený prostor je bezpečný prostor. Dobrý výrobce zajistí dostatek světla světlovodem i při malém průměru. Na příkladu je světlovod Solatube® 290DS-350mm, který bez problému zajistil velmi komfortní množství denního světla bez výraznějšího zásahu do konstrukce. Z fotografie je viditelné, že významně může přispět i samotný druh vnitřních úprav. Rozdíly ve strukturách povrchů a jejich barevného provedení mohou výsledný prosvit ovlivnit až o 30%.

Rada na závěr: Pamatujte, že stejně jako v drahých kovech i ve světlovodech platí, že není všechno zlato, co se třpytí a nejdražší světlovod nemusí nezbytně znamenat ten nejlepší.

Více o produktech se dočtete na www.solatube.cz.

Autor: WT - Windows Tomorrow s.r.o. (foto), Martin Krejný (autor textu)

Související k tématu