reklama

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Společnost CEMEX umístila první čtyři betonové ostrůvky na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem. Starostové a zastupitelé okolních obcí přihlíželi spolu s dětmi z místní školky, jak autojeřáb zvedá a pokládá šestiboké hranoly z vláknobetonu vysypané štěrkem na hladinu těžebního jezera. Vybudování umělých ostrůvků plovoucích na hladině vodních nádrží pomáhá vzácným druhům ptáků - rybákům obecným. Těm totiž v Česku chybí na hnízdění štěrkové ostrovy se sporou vegetací.

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Podle aktuálních informací je v ČR cca 600 párů rybáků, z toho šedesát jich už hnízdí na dříve vybudovaných betonových ostrovech. O rybácích přítomným pozorovatelům vyprávěl Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Například to, že rybáci přilétají do Čech z jižních krajů v průběhu dubna a května a zdržují se, dokud nevyvedou mladé. První snůšky mohou přijít na začátku května, zhruba po třech týdnech se ptáčata vyklubou a za další tři až čtyři týdny vyrostou díky potravě bohaté na drobné rybky a větší vodní hmyz. Na ostrůvcích mohou být vedle sebe i tři nebo čtyři páry rybáků, každý z nich mívá v průměru tři vejce. Jakmile rybáci vyvedou mláďata, tak opustí hnízdiště (červenec) a pomalu se přesunují na jih. Ornitologové nedokážou odhadnout, jestli ještě letos stihnou rybáci na Dobříni zahnízdit.

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Instalaci ze břehu pozorovala starostka Dobříně Šárka Mrázková. Ta je ráda, že se spojily těžařské společnosti Českomoravský štěrk a CEMEX s odborníky z České společnosti ornitologické, aby přispěli k ochraně životního prostředí. Betonové ostrůvky jsou vhodnější než dřevěné, protože mají 70letou životnost a jsou prakticky bezúdržbové. Cena výroby, přepravy, montáže a umístění čtyř ostrůvků je 364 137 korun. Většinu prostředků zajistila Česká společnost ornitologická z Operačního programu Životní prostředí, potřebné kofinancování zajistily těžební společnosti, na jejichž provozovny se ostrůvky instalují.

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Každou místní kolonii ptáků je třeba chránit a vytvářet jim vhodné podmínky pro život. U Dobříně jsou početná hejna břehulí sídlících v kolmých stěnách typických pro štěrkopískovny. Pokud těžba probíhá od října do začátku dubna, tak to břehulím nevadí. Právě břehulím se pomáhá odkrývat stěny s čerstvým pískem, protože v něm rády hrabou své nory, ve kterých v průběhu teplých měsíců hnízdí. Koordinátor CEMEXu pro životní prostředí Tomáš Hubálek nám řekl, že se snaží místním občanům ukázat, jaká pozitiva přináší jejich činnost a jak můžeme životnímu prostředí pomáhat. Pozvali starosty obcí, do jejichž katastru štěrkovna sahá, tj. Dobříň, Předonín-Bechlín, Račice a Záluží, aby se přišli podívat a promluvit si s odborníky. V létě CEMEX nainstaluje další ostrůvky také na štěrkovnách Smiřice a Čeperka ve východních Čechách.

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Projekt Hnízdní ostrůvky pro rybáka obecného byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více se dočtete na www.cemex.cz.

Publikováno: 9. 6. 2015, Autor: Cemex (tisková zpráva), Profil autora: Redakce